Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/218/0 Akta Notariusza Walerego Ryfińskiego w Kielcach 1919-1930 0 rozwiń
akta notarialne sygn. 1-12, repertoria sygn. 13-23, 25-32, repertorium wekslowe sygn. 24, skorowidze sygn. 33-44 Liczba jednostek w zespole: 44
21/219/0 Akta Notariusza Lucjana Jaxa Maleszewskiego w Kielcach 1930-1948 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-19, repertoria sygn. 20-40, skorowidze sygn. 41-51 (patrz zapisy not. M. Chmielewskiego w sygn 40, 51) Liczba jednostek w zespole: 51
21/220/0 Akta Notariusza Stanisława Colonna - Walewskiego w Kielcach 1934-1947 2 rozwiń
akta notarialne sygn. 1-12, repertoria sygn 13-22, skorowidze sygn. 23-27 ( patrz zapisy not. T. Żeńczykowski w sygn. 15, 18, 21, 22 i 27) Liczba jednostek w zespole: 27
21/221/0 Akta Notariusza Zygmunta Świerczewskiego w Kielcach 1916-1919 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-5, dziennik aktów hipotecznych sygn. 6, dziennik aktów notarialnych sygn. 7, rejestr aktów notarialnych sygn. 8, rejestr aktów hipotecznych sygn. 9, repertorium sygn. 10, rejestr stemplowy sygn 11, alfabet aktów sporządzonych przed notariuszem Zygmuntem Świerczewskim sygn. 12, skorowidz sygn. 13, księgi opłat sygn. 14-15 Liczba jednostek w zespole: 22
21/222/0 Akta Notariusza Mieczysława Dygulskiego w Kielcach 1916-1925 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-11, dziennik aktów hipotecznych sygn. 12, dziennik aktów notarialnych sygn. 13, rejestr aktów notarialnych sygn. 14, rejestr aktów hipotecznych sygn. 15, rejestr stemplowy sygn. 16, repertoria sygn. 18-27, skorowidze sygn. 28-32, księga opłat pobieranych od różnych aktów sygn. 33 Liczba jednostek w zespole: 33
21/223/0 Akta Notariusza Włodzimierza Skalskiego w Kielcach 1925-1933 0 rozwiń
akta notarialne sygn. 1-9, repertoria sygn.10, 12-22, repertorium wekslowe sygn. 11, skorowidze sygn. 23-26 Liczba jednostek w zespole: 26
21/224/0 Akta Notariusza Stefana Pachelskiego w Kielcach 1916-1918 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-4, dziennik aktów notarialnych sygn. 5, dziennik aktów hipotecznych sygn. 6, repertorium sygn. 7, skorowidze sygn 8-9, wykaz alfabetyczny aktów notarialnych sygn. 10 Liczba jednostek w zespole: 10
21/225/0 Akta Notariusza Bronisława Biłowickiego w Kielcach 1916-1918 0 rozwiń
akta notarialne sygn. 1-7, dziennik notarialny sygn. , repertorium sygn. 9, rejestr opłat sygn. 10, skorowidz sygn. 11 (patrz również P.Borkowski sygn. 187 i R Cichowski sygn. 3) Liczba jednostek w zespole: 11
21/226/0 Akta Notariusza Romana Cichowskiego w Kielcach 1916 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1, repertorium sygn 2, skorowidz sygn.3, (patrz również B. Biłowicki sygn 11) Liczba jednostek w zespole: 3
21/227/0 Akta Notariusza Juliana Borkowskiego w Kielcach 1930 0 rozwiń
akta notarialne sygn. 1, repertorium sygn. 2, skorowidz sygn. 3 Liczba jednostek w zespole: 3
21/228/0 Akta Notariusza Michała Kosseckiego w Miechowie 1863-1876 0 rozwiń
księgi aktów, repertoria i skorowidze Liczba jednostek w zespole: 21
21/229/0 Akta Notariusza Antoniego Przeździeckiego w Miechowie 1873-1889 0 rozwiń
księgi aktów, repertoria i skorowidze Liczba jednostek w zespole: 84
21/230/0 Akta Notariusza Juliusza Motylińskiego w Miechowie 1889-1897 0 rozwiń
księgi aktów, repertoria i skorowidze Liczba jednostek w zespole: 55
21/231/0 Akta Notariusza Władysława Ankiewicza w Miechowie 1898-1912 0 rozwiń
księgi aktów, repertoria i skorowidze Liczba jednostek w zespole: 91
21/232/0 Akta Notariusza Tomasza Baranieckiego w Miechowie 1912-1929 0 rozwiń
księgi aktów, repertoria i skorowidze Liczba jednostek w zespole: 85
Wyświetlanie 226 do 240 z 3 537 wpisów.