Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/414/1 Spółdzielcza Księgarnia "Ogniwo" z odpowiedzialnością udziałami w Opocznie 1943 - 1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
21/414/2 Księgarnia Spółdzielcza "Kultura" w Kazimierzy Wielkiej 1942 - 1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
21/415/0 Izba Rzemieślnicza w Kielcach 1929-1937, 1945-1973 0 rozwiń
Sprawozdania Izby Rzemieślniczej sygn 1 posiedzenia Izby Rzemieślniczej sygn 2 - uchwały, statut Związku Izb Rzemieślniczych preliminarz budżetowy, budżet, wytyczne w sprawie uporządkowania warunków pracy terminatorów w rzemiośle Spisy wyborców do Izby Rzemieślniczej w Kielcach z powiatów sygn 3-19 Indywidualne zakłady rzemieślnicze sygn 20-1230 roczne sprawozdania statystyczne Sprawozdania z działalności sygn 1231-1250 Izby Rzemieślniczej w Kielcach, Gdańsku, Warszawie, Włocławku, Izby Przemysłowo Handlowej w Poznaniu sprawozdania finansowe sygn 1251-1257 CZRS i Zbytu Delegatura w Kielcach Izby Rzemieślniczej i cechów, akta osobowe kandydatów do egzaminów mistrzowskich, czeladniczych, a także ubiegających się o karty rzemieślnicze z oryginalną ewidencją w postaci skorowidzów alfabetycznych Liczba jednostek w zespole: 24133
21/416/0 Centrala Rzemieślnicza - Oddział w Kielcach 1946-1951 [1952] 0 rozwiń
dział organizacyjny sygn 1-8 statut Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Zarządzenia władz nadrzędnych dot. spraw organizacyjnych instrukcje w sprawach kontroli okólniki dot zakresu czynności i struktury oddziału, dział ekonomiczny sygn 9-53 plany i sprawozdnia Centrali Rzemieślniczej oraz innych spółdzielni podlegających pod CR, Oddział w Kielcach Dział Finansowo Rachunkowy sygn 54-57 bilanse roczne Samodzielny referat kadr sygn 58-62 szkolenia pracownków i sprawozdania o stanie personalnym Liczba jednostek w zespole: 62
21/417/0 Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie 1945-1950 0 rozwiń
Wydział prawny - akta organizacyjne, akta prawne , wydział ogólny, wydział planowania i statystyki, wydział przemysłowy, wydział handlowy, wydział społeczno prasowy, wydział finansowy, akta dot. likwidacji Izby sygn 1-900 sprawozdania z sytuacji gospodaraczej na terenie województwa, kieleckiego i innych województw, protokoły z posiedzeń izby zarządu i zebrań plenarnych, akta dotyczące nacjonalizacji przemysłu kształtowania się cen, rozwoju turystyki Liczba jednostek w zespole: 900
21/418/0 Kielecka Ekspozytura Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie 1945-1950 0 rozwiń
kierownictwo sygn 1-2 protokoły z posiedzeń Rady, referat organizacyjny sygn 3-18 plan trzyletni, organizacja i nadzór nad zrzeszeniami przemysłowymi, współpraca z władzami państwowymi, sprawy statystyki gospodarczej, sprawozdania statystyczne, referat prawny sygn 19-20 regulamin rzeczoznawców zaprzysiężonych, układy zbiorowe pracy, referat przemysłowy sygn 21-27 przepisy prawne dotyczące nacjonalizacji przemysłu, zrzeszenia poszczególnych gałęzi przemysłu, ankiety rejestracyjne przedsiębiorstw, referat handlowy sygn 28-42 sprawy polityki cen, rejestracja przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, koncesjonowanie przemysłu, likwidacja firm, sprawozdania ekspozytury na odcinku handlu, referat turystyczny sygn 43-49 protokoły Komisji Turystycznej dotyczące Świętokrzyskiego Zjazdu Turystycznego Liczba jednostek w zespole: 49
21/419/0 Radomska Ekspozytura Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie 1945-1950 0 rozwiń
Kierownictwo sygn 1-2 protokoły z zebrań plenarnych, wykazy fabryk, zakładów przemysłowych i handlowych z terenu radomskiej ekspozytury, zarządzenia Izby Urzędujacej Organizacyjny sygn 3-8 sprawozdania z zebrań stowarzyszeń kupców polskich Prawny sygn 9-11 akta dot spraw podatkowych i socjalnych Przemysłowy sygn 12-23 akta dot. zrzeszeń przemysłowych przydziału węgla dla poszczególnych przedsiębiorstw Handlowy sygn 24-29 akta dot handlu na terenie radomskiej ekspozytury sygn 30 protokoły z posiedzeń Rady sygn 31 kwartalne sprawozdnia z działalności sygn 32-33 sprawozdania finansowe i budżetowe sygn 34 sprawy personalne Liczba jednostek w zespole: 34
21/420/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich - Zarząd Wojewódzki w Kielcach 1958-1968 0 rozwiń
akta organizacyjne sygn 1-2 statut, uchwała z sprawie powołania ZW TRZZ w Kielcach, protokół z pierwszego zebrania organzacyjnego, Zjazdy Okręgowe Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Kielcach sygn 3-5 protokoły plany pracy sygn 6 posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Kielcach sygn 7-8 protokoły, uchwały referaty komisje organizacyjna, kulturalno oświatowa, morska, ekonomiczna sygn 9-20 protokoły, referaty, plany pracy, sprawozdania, akcja osiedleńcza sygn 21 preliminarz budżetowy, bilanse, akcja finansowa sygn 22-26 sprawozdania finansowe, akta osobowe sygn 27-29 Liczba jednostek w zespole: 29
21/421/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Bodzentynie 1869-1918 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 110
21/422/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Kielcach 1868-1917 [1932] 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 106
21/423/0 Akta Komisji Wyborczych z Wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego z terenu województwa świętokrzyskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 roku 2004 0 rozwiń
akta Obwodowych Komisji Wyborczych: Baćkowice, Bałtów, Bejsce, Bieliny, Bliżyn, Bodzechów, Bodzentyn, Bogoria, Brody, Busko-Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Czarnocin, Ćmielów, Daleszyce, Dwikozy, Działoszyce, Fałków, Gnojno, Gowarczów, Górno, Imielno, Iwaniska, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kielce, Kije, Klimontów, Kluczewsko, Końskie, Koprzywnica, Krasocin, Kunów, Lipnik, Łagów, Łopuszno, Łubnice, Małogoszcz, Masłów, Michałów, Miedziana Góra, Mirzec, Mniów, Morawica, Moskorzew, Nagłowice, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Obrazów, Oksa, Oleśnica, Opatowiec, Opatów, Osiek, Ostrowiec Świętokrzyski, Ożarów, Pacanów, Pawłów, Piekoszów, Pierzchnica, Pińczów, Połaniec, Radków, Radoszyce, Raków, Ruda Maleniecka, Rytwiany, Sadowie, Samborzec, Sandomierz, Secemin, Sędziszów, Sitówka-Nowiny, Skalbmierz, Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kościelne, Słupia (Jędrzejowska), Słupia (Konecka), Smyków, Sobków, Solec-Zdrój, Stąporków, Starachowice, Staszów, Stopnica, Strawczyn, Suchedniów, Szydłów, Tarłów, Tuczępy, Waśniów, Wąchock, Wilczyce, Wiślica, Włoszczowa, Wodzisław, Wojciechowice, Zagnańsk, Zawichost, Złota – protokóły z posiedzeń, uchwały, komunikaty, drugie egzemplarze protokółów głosowania w obwodach. Liczba jednostek w zespole: 210
21/424/0 vacat - Urzędy Leśne powiatu kieleckiego - przeniesiono do zespołów 1532-1533 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/425/0 Kasa Powiatu Olkuskiego Guberni Radomskiej 1835-1864 0 rozwiń
akta dot rachunków kasy, rejestry biercze, wykaz zaległości z funduszów depozytowych 1835-1864 sygn 1-18 Liczba jednostek w zespole: 18
21/426/0 Rewizor Skarbowy Okręgu Olkuskiego 1845-1866 0 rozwiń
Kontrola dochodów konsumpcyjnych Sławkowa sygn 1, kontrola spraw dot przestępstw przy wyrobie i sprzedaży sygn 2 Liczba jednostek w zespole: 2
21/427/0 Sąd Gminny 2-go Okręgu powiatu olkuskiego Guberni Kieleckiej 1901-1910 0 rozwiń
zarządzenia władz zwierzchnich, podział spadku Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 481 do 495 z 3 537 wpisów.