Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/443/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu 1915-1918 0 rozwiń
Oddzial Wojskowy - rachuba i kasa - oddział administracyjny Komisariat cywilny - koncesje handlowe i przemysłowe, paszporty, karty łowieckie, działalność Komitetów Obywatelskich, odszkodowania za rekwizycje, imprezy artystyczne, raporty dot chorób zakaźnych, rejestry karne, zasiłki dla rosyjskich rezerwistów, uchwały zebrań gminnych, wykazy statystyczne dot dóbr poduchownych, własności Banku Włościańskiego, zasiłki dla rodzin legionistów, wykazy ewakuowanych wołyniaków, statut Towarzystwa Strazy Ogniowej w Wierzbniku, Towarzystwo Wzajemnej Pomocy, Właścicieli Nieruchomości m. Radomia, Zw. Syon w Radomiu Koło Gubernialne Zaw. Pisarzy Gmin. Ziemi Radomskiej Stowarzyszenie Żydów "Bratnia Pomoc" w Białobrzegach, Stowarzyszenie Kupców Polskich, Regulamin Rady Miejskiej Miasta Radomia Referat Aprowizacyjny - raporty dotyczące kuchni wojennych Sąd Wojskowy - Wydział Cywilny - dot. Sądów Gminnych i Sądów Pokoju, sprawy personalne wykazy spraw Komenda Powiatowa Żandarmerii - CK akta dotyczące cywilnych oddziałów robotniczych żandarmerii polskiej Urząd Leśny dot wyrębu i sprzedaży drzewa, statystyka lasów, osad pokarczemnych i leśnych Liczba jednostek w zespole: 731
21/444/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Sandomierzu 1915-1918 0 rozwiń
wydział wojskowy - groby wojenne - oddzial administracyjny raporty syt. spis ludności i zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt domowych, delegacje, listy płatnicze straży, sądów pokoju, raporty zaopatrzenia, przepisy, zarządzenia, prośby o uwolnienie jeńców z niewoli, wydawanie paszportów, rejestry karne za wykroczenia przeciw przep. straży skarbowej, szkoły ludowe Liczba jednostek w zespole: 260
21/445/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Wierzbniku 1915-1918 0 rozwiń
Wydział wojskowy - zarządzenia, sprawozdania, dyspozycje alarmowe, wykazy miejscowości, listy pracowników, korespondencja w sprawach osobowych, statystyka ludności, powroty z niewoli Rachuba i kasa - listy płac pracowników cywilnych i wojskowych, rozliczenia przy budowie dróg oddziału technicznego Wydział Administracyjny - dzienniki urzędowe Wydział grobów - wykaz grobów żołnierskich i poleglych Sąd Powiatowy - akta organizacyjne sądów gminnych, wykazy sędziów, dzienniki podawcze i indeksy Liczba jednostek w zespole: 121
21/446/0 C. i K. Komenda Powiatowa we Włoszczowie [1914] 1915-1918 0 rozwiń
Wydział Wojskowy - rozkazy dzienne, skład osobowy komendy, akta oddziału budowlanego i technicznego dot. budowy dróg, łaźni projekty oświetlenia, sprawy rolne, przglądy koni, stan zdrowotny zwierząt, spis bydła, akta rachunkowe, listy płac, rozliczenia delegacji, wykazy grobów i chorych żołnierzy wydział administracyjny - spis miejscowości ,dziennikii urzędowe, ogłoszenia, zajęcia towarów, sprawy zasilków dla rodzin rezerwistów prośby o paszporty, zezwolenia na przedstawienia teatralne, zwolnienia z robót, sprawy kuchni ludowych, nielegalnego handlu, sprawy szkolne, sprawy przemyslu i handlu, sprawozdania , oferty handlowe, ceny zaopatrzenia w artykuły przemysłowe spożywcze, wykaz lekarzy, stan sanitarny Sąd Powiatowy we Włoszczowie - dotyczy organizacji sądownictwa cywilnego, plan lasów i dóbr , indeksy Liczba jednostek w zespole: 239
21/447/0 Państwowe Biuro Odbudowy w Częstochowie 1919-1924 0 rozwiń
okólnik, korespondencja dot. odbudowy pow będzińskiego, wykazy statystyczne zniszczeń wojennych, reperacje kościołów parafialnych, rozdział drzewa, odbudowa szkół Liczba jednostek w zespole: 31
21/448/0 Państwowe Biuro Odbudowy w Jędrzejowie 1919-1924 0 rozwiń
okólniki i zarządzenia, statystyka zniszczeń, wykazy wydanego drzewa,wykazy właścicieli lasów, cegielni, tartaków i zagród, odbudowa mostów Liczba jednostek w zespole: 51
21/449/0 Państwowe Biuro Odbudowy w Kielcach [1916] 1919-1924 0 rozwiń
okólniki i zarządzenia, kontrole i inspekcje,wykazy wydanego drzewa,wykazy zniszczonych kościołów, zakładów przemysłowych i fabryk. Liczba jednostek w zespole: 57
21/450/0 Państwowe Biuro Odbudowy w Olkuszu 1919-1924 0 rozwiń
okólniki i zarządzenia, rozdział drzewa,wykazy zniszczonych kościołów i zakładów przemysłowych, odbudowa szkół Liczba jednostek w zespole: 41
21/451/0 Państwowe Biuro Odbudowy w Pińczowie 1919-1924 0 rozwiń
okólniki, sprawozdania z odbudowy, zajęcia lasów, przydzial drzewa, wykazy zakładów przemysłowych, zniszczonych kościołow gmin i wsi Liczba jednostek w zespole: 100
21/452/0 vacat - Policmajster miasta Kielc - zobacz zespół nc 1057 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/453/0 Kielecki Urząd Pocztowo -Telegraficzny 1914-1915 0 rozwiń
akta dotyczące najmu lokali dla oddziałów pocztowych sygn 1-4 akta dotyczące spraw oddziału pocztowego w Kielcach - przekazania wkładów do Kasy Oszczędnosci wynagrodzenia dla konwojentów Liczba jednostek w zespole: 13
21/453/1 Oddział Pocztowy w Kielcach 1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
21/453/2 Oddziały Pocztowe w Bodzentynie, Nowej Słupi i Suchedniowie 1914 - 1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
21/454/0 Komisja Spisowa powiatu kieleckiego 1896 0 rozwiń
akta spraw sygn 1-5 przepisy dot. tworzenia komitetów , protokoły posiedzeń komisji, składy osobowe, spis właścicieli gospodarstw w pow. Kieleckim. Liczba jednostek w zespole: 5
21/455/0 Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Królowej Jadwigi w Kielcach 1926-1936 0 rozwiń
katalogi główne, księgi protokołów egzaminów maturalnych, odpisy dyplomów, świadectwa szkolne Liczba jednostek w zespole: 18
Wyświetlanie 511 do 525 z 3 537 wpisów.