Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/61/0 Komisja Powiatowa Miechowska do spraw Wyborów do Dumy Państwowej 1905-1912 0 rozwiń
dzienniki posiedzeń poszczególnych komisji, na podstawie których można ustalić skład osobowy oraz rodzaj spraw przez nie załatwianych np. rozpatrywanie skarg na nieprawidłowe sporządzanie list wyborczych, protokoły wójtów z poszczególnych gmin z zebrań przedwyborczych, dotyczące przebiegu wyborów na danym terenie, sposób wyborów dwóch pełnomocników na zjazdy powiatowe, uprawnionych do głosowania, protokoły z wyborów przedstawicieli na zjazd gubernialny spośród wielkich właścicieli ziemskich i pełnomocników reprezentujących średnią własność oraz duchowieństwo i mieszczaństwo, zestawienia osób skreślonych z list wyborczych i spisy osób mających czynne i bierne prawo wyborcze, obwieszczenia i ogłoszenia w j. polskim i rosyjskim sygn 1-28 Liczba jednostek w zespole: 28
21/62/0 Komisja Powiatowa Olkuska do spraw Wyborów do Dumy Państwowej 1906-1912 0 rozwiń
dzienniki posiedzeń poszczególnych komisji, na podstawie których można ustalić skład osobowy oraz rodzaj spraw przez nie załatwianych np. rozpatrywanie skarg na nieprawidłowe sporządzanie list wyborczych, protokoły wójtów z poszczególnych gmin z zebrań przedwyborczych, dotyczące przebiegu wyborów na danym terenie, sposób wyborów dwóch pełnomocników na zjazdy powiatowe, uprawnionych do głosowania, protokoły z wyborów przedstawicieli na zjazd gubernialny spośród wielkich właścicieli ziemskich i pełnomocników reprezentujących średnią własność oraz duchowieństwo i mieszczaństwo, zestawienia osób skreślonych z list wyborczych i spisy osób mających czynne i bierne prawo wyborcze, obwieszczenia i ogłoszenia w j. polskim i rosyjskim sygn 1-20 Liczba jednostek w zespole: 20
21/63/0 Komisja Powiatowa Pińczowska do spraw Wyborów do Dumy Państwowej 1906-1912 0 rozwiń
dzienniki posiedzeń poszczególnych komisji, na podstawie których można ustalić skład osobowy oraz rodzaj spraw przez nie załatwianych np. rozpatrywanie skarg na nieprawidłowe sporządzanie list wyborczych, protokoły wójtów z poszczególnych gmin z zebrań przedwyborczych, dotyczące przebiegu wyborów na danym terenie, sposób wyborów dwóch pełnomocników na zjazdy powiatowe, uprawnionych do głosowania, protokoły z wyborów przedstawicieli na zjazd gubernialny spośród wielkich właścicieli ziemskich i pełnomocników reprezentujących średnią własność oraz duchowieństwo i mieszczaństwo, zestawienia osób skreślonych z list wyborczych i spisy osób mających czynne i bierne prawo wyborcze, obwieszczenia i ogłoszenia w j. polskim i rosyjskim sygn 1-12 Liczba jednostek w zespole: 12
21/64/0 Komisja Powiatowa Stopnicka do spraw Wyborów do Dumy Państwowej 1906-1912 0 rozwiń
dzienniki posiedzeń poszczególnych komisji, na podstawie których można ustalić skład osobowy oraz rodzaj spraw przez nie załatwianych np. rozpatrywanie skarg na nieprawidłowe sporządzanie list wyborczych, protokoły wójtów z poszczególnych gmin z zebrań przedwyborczych, dotyczące przebiegu wyborów na danym terenie, sposób wyborów dwóch pełnomocników na zjazdy powiatowe, uprawnionych do głosowania, protokoły z wyborów przedstawicieli na zjazd gubernialny spośród wielkich właścicieli ziemskich i pełnomocników reprezentujących średnią własność oraz duchowieństwo i mieszczaństwo, zestawienia osób skreślonych z list wyborczych i spisy osób mających czynne i bierne prawo wyborcze, obwieszczenia i ogłoszenia w j. polskim i rosyjskim sygn 1-25 Liczba jednostek w zespole: 25
21/65/0 Komisja Powiatowa Włoszczowska do spraw Wyborów do Dumy Państwowej 1905-1912 0 rozwiń
dzienniki posiedzeń poszczególnych komisji, na podstawie których można ustalić skład osobowy oraz rodzaj spraw przez nie załatwianych np. rozpatrywanie skarg na nieprawidłowe sporządzanie list wyborczych, protokoły wójtów z poszczególnych gmin z zebrań przedwyborczych, dotyczące przebiegu wyborów na danym terenie, sposób wyborów dwóch pełnomocników na zjazdy powiatowe, uprawnionych do głosowania, protokoły z wyborów przedstawicieli na zjazd gubernialny spośród wielkich właścicieli ziemskich i pełnomocników reprezentujących średnią własność oraz duchowieństwo i mieszczaństwo, zestawienia osób skreślonych z list wyborczych i spisy osób mających czynne i bierne prawo wyborcze, obwieszczenia i ogłoszenia w j. polskim i rosyjskim sygn 1-29 Liczba jednostek w zespole: 29
21/66/0 Naczelnik Wojskowy Powiatu Kieleckiego 1874-1917 0 rozwiń
Zarządzenia wyższych organów, tajna korespondencja z brygadami, ze sztabem Warszawskiego Okręgu Wojskowego, korespondencja z urzędami wojskowymi, naczelnikami, dowódcami pułków, gubernatorem, wójtami gmin , formularze osobowe żołnierzy, wypisy żołnierzy dot. przebiegu służby, rozkazy, bilety wojskowe, zwolnionych z wojska, wykazy zmarłych, rannych i zaginionych sygn 1-275 Liczba jednostek w zespole: 275
21/67/0 Starszy Strażnik Ziemski Rewiru Kieleckiego 1895-1905 0 rozwiń
rozkazy dzienne dla straży ziemskiej, rozporządzenia, korespondencja poufna, spis osób pod dozorem policji sygn 1-11 Liczba jednostek w zespole: 12
21/68/0 Starszy Strażnik Ziemski Rewiru Daleszyckiego 1886-1906 0 rozwiń
rozkazy dzienne dla straży ziemskiej, rozporządzenia, korespondencja poufna, spis osób pod dozorem policji sygn 1-11 Liczba jednostek w zespole: 11
21/69/0 Starszy Strażnik Ziemski Rewiru Mniowskiego 1887-1905 0 rozwiń
rozkazy dzienne dla straży ziemskiej, rozporządzenia, korespondencja poufna, spis osób pod dozorem policji, imienny wykaz włascicieli zajazdów kawiarń i szynków sygn 1-13 Liczba jednostek w zespole: 14
21/70/0 Starszy Strażnik Ziemski Rewiru Szczecnowskiego 1892-1905 0 rozwiń
rozkazy dzienne dla straży ziemskiej, rozporządzenia, korespondencja poufna, spis osób pod dozorem policji, imienny wykaz włascicieli zajazdów kawiarń i szynków sygn 1-14 Liczba jednostek w zespole: 15
21/71/0 vacat - Starsi Strażnicy Ziemscy powiatu olkuskiego - przeniesiono do zespołów 1512-1522 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/72/0 vacat - Zarządy Żandarmerii Guberni Kieleckiej - przeniesiono do zespołów 1523-1526 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/73/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bielinach, powiat kielecki 1810-1919 1264 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 220
21/74/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bodzentynie 1810-1918 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 196
21/75/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bolminie [1744] 1810-1915 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 174
Wyświetlanie 61 do 75 z 3 537 wpisów.