Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/471/0 Związek Branżowy Spółdzielni - Oddział w Kielcach 1950 0 rozwiń
protokoły z narad, plany przemysłowo finansowe Liczba jednostek w zespole: 3
21/472/0 Związek Branżowy Spółdzielni Rzemieślniczych w Kielcach 1951-1953 0 rozwiń
Bilanse, sprawozdania z wykonania planów Liczba jednostek w zespole: 5
21/473/0 Związek Branżowy Spółdzielni Skórzanych w Kielcach 1950-1954 0 rozwiń
protokoły z posiedzeń, bilanse sprawozdania z wykonania planów, analizy ekonomiczne Liczba jednostek w zespole: 72
21/474/0 Związek Branżowy Spółdzielni Usługowych w Kielcach 1950-1954 0 rozwiń
Plany i sprawozdania z ich wykonania , bilanse Liczba jednostek w zespole: 23
21/475/0 Związek Branżowy Spółdzielni Włókienniczo - Odzieżowych w Kielcach 1950-1954 0 rozwiń
protokoły z narad, plany finansowe, bilanse, sprawozdania z działalności, analizy ekeonomiczne Liczba jednostek w zespole: 80
21/476/0 Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1959-1965 0 rozwiń
1. Sprawozdania V i VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów SOP 1961 – 1963 sygn. 1 – 2 2. Rada Oddziałowa SOP 1961 – 1964 sygn. 3-4 3. Zespoły pracy kobiet przy radach SOP 1961 – 1964 sygn. 5 4. Rady Nadzorcze Spółdzielni podległych 1963 – 1964 sygn. 6 5. Utworzenie SOP w Chlewiskach i Niekłaniu 1961 sygn. 7 6. Lustracje pełne SOP 1959 – 1961sygn. 8-35 7. Plany gospodarczo – finansowe 1961 – 1964 sygn. 36 – 40 8. Sprawozdania z działalności pożyczkowej SOP 1959 – 1965 sygn. 41 – 46 9. Bilanse zbiorcze i załączniki do bilansów 1959 – 1965 sygn. 47 – 270 Zjazdy delegatów, Rada Oddziału, Komisje, zebrania przedstawicielskich banków spółdzielczych, kartoteki samorządu rad zarządów, zespoły pracy kobiet i młodzieży, plany kredytowe, plany gospodarczo – finansowe, bilanse wraz z załącznikami, analizy ekonomiczne, sprawozdania statystyczne, współpraca z organizacjami spółdzielczymi i młodzieżowymi ZMW, współzawodnictwo SOP, lustracje SOP i banków spółdzielczych Liczba jednostek w zespole: 630
21/477/0 Związek Polskich Artystów Plastyków - Zarząd Okręgu w Kielcach 1945 - 1963 0 rozwiń
1. Walne Zjazdy Delegatów 2. Walne zebrania wyborcze członków 3. Walne zebrania oddziału ZPAP w Radomiu 4. Posiedzenia plenarne Zarządu Okręgu 5. Posiedzenia Zarządu Okręgu 6. Zebrania członków i posiedzenia ZO ZPAP Radom 7. Zebrania Artystów Radomskich 8. Posiedzenia Delegatury ZPAP w Sandomierzu 9. Komisja Rewizyjna 10. Okręgowy Sąd Koleżeński 11. Sekcje: malarsko – graficzna, rzeźby, architektury wnętrz, konserwacji, zbiorcza. 12. Wystawa z okazji „Świętokrzyskich Dni Kultury” 13. Statuty i regulaminy 14. Sprawy organizacyjne ZPAP Kielce 15. Sprawy organizacyjne ZPAP Radom 16. Zakłady Artystyczne, Domy Pracy Twórczej: Orońsk, „Wietrznia” 17. Sprawy Osobowe 18. Sprawy socjalne członków 19. Kontrole zewnętrzne 20. Pieczęcie urzędowe 21. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego 22. Skargi i wnioski 23. Budżety 24. Sprawozdania i informacje o działalności 25. Bilanse 26. Programy pracy 27. Współdziałanie z władzami i instytucjami 28. Wymiana zagraniczna 29. Odznaczenia państwowe, nagrody 30. Komunikaty 31. Popularyzacja plastyki 32. Metryki dokumentacyjne plenerów 33. Wycinki prasowe, polemika, informacje o środowisku 34. Mecenat artystyczny 35. Muzea i Izby Pamięci 36. Nagrody i odznaczenia 37. Powoływanie plastyka miejskiego 38. Orzecznictwo 39. Zakupy dzieł sztuki 40. Targi, aukcje, wystawy, plenery, konkursy 41. Tysiąclecie Państwa Polskiego 42. Upowszechnianie plastyki w szkołach 43. Obchody rocznic 44. Zaginięcia dzieł sztuki 45. Mieszkania i pracownie dla radomskich artystów plastyków Liczba jednostek w zespole: 147
21/478/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miedzianej Górze 1955-1971 0 rozwiń
Plan pracy; analiza skarg i wniosków; protokóły z kontroli; budżety; sprawozdania z realizacji budżetów; plan gospodarczy Liczba jednostek w zespole: 56
21/479/0 Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Okręgu w Kielcach [1930] 1948-1973, 1975-1976 0 rozwiń
księga protokołów Zarządu Ogniska ZNP w Kielach sygn 1, Okręgowe Zjazdy Delegatów sygn 1a-5,176 Posiedzenia Zarządu Okręgu ZNP sygn 6-32- plenum, prezydium, sekretariat Sekcje i Komisje Związkowe sygn 33-54 - Komisja Rewizyjna, Sąd Związkowy, sekcje, komisje Akcja sprawozdawczo wyborcza w oddziałach sygn 55-90,180 Narady z aktywem terenowym sygn 91-100 183 Plany i sprawozdania Zarządu Okręgu sygn 101-137,177-179,181-182 Sprawy nauczycieli sygn 138-157,171-175 - sytuacja mieszkaniowa, kształcenie, skargi Festiwale, konkursy, wystawy, wycieczki sygn 158-170 Liczba jednostek w zespole: 184
21/480/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tumlinie 1955-1959 0 rozwiń
Sesje GRN sygn 1 - protokoły, uchwały, informacje, ananlizy Posiedzenia Prezydium sygn 2-3 protokoły, uchwały, informacje, sprawozdania, plany pracy Budzet i jego wykonanie sygn 4 Liczba jednostek w zespole: 4
21/481/0 "Radostowa" - Świętokrzyski Miesięcznik Ilustrowany 1934-1939 [1968] 1380 rozwiń
Opracowania rękopiśmienne przesłane do redakcji Materiały dotyczące genezy Radostowej Dokumenty dotyczące Kielecczyzny Korespondencja, opowiadania, wiersze, piosenki, wspomnienia, nuty Rachunki redakcji Fotografie Liczba jednostek w zespole: 222
21/482/0 Sąd Gminny w Krasnej pow. kieleckiego 1866-1868 0 rozwiń
Decyzje Sądu Gminnego w sprawach cywilnych i o przestępstwa policyjne gminy Krasna Wojennego Okręgu Samsonowskiego Liczba jednostek w zespole: 3
21/483/0 Zbiór Władysława Dzikowskiego 1937-1975 0 rozwiń
Kwestionariusz, sprawozdania sygn 1 Koło Miłośników Białogonu sygn 2 - książka protokołów z zebrań KTN - Sekcja Nazewnictwa Topograficznego sygn 3 Komitet budowy Szkoły w Białogonie sygn 4 książka protokołów okolice Kielc Nazwy topograficzne okolic Kielc Bialogon 1947 sygn 5 Mapy wzgórz i rzek obszaru świetokrzyskiego sygn 6 Plany Kielc, Białogonu, Mapka obszarów podmiejskich Kielc, plan rozwoju Białogonu sygn. 7 Liczba jednostek w zespole: 7
21/484/0 Vacat - Urząd Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego przy Gubernatorze Dystryktu Radomskiego - przekazano do Archiwum Państwowego w Radomiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/485/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrowie 1954-1961 0 rozwiń
Sesje GRN sygm 1-7 protokoly Komisje GRN sygn 8-10 protokoły z posiedzeń Prezydium GRN sygn 11-13 protokoły z posiedzeń Plany gospodarcze sygn 14 wieloletnie Budzety gromadu sygn 15-17 Umowy dzierzawne na grunty osady szkolnej, osady wójta sygn 18 Liczba jednostek w zespole: 18
Wyświetlanie 541 do 555 z 3 537 wpisów.