Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/428/0 Sąd Gminny 3-go Okręgu powiatu olkuskiego Guberni Kieleckiej 1882-1914 0 rozwiń
podział spadku, zwrot pieniędzy, przywrócenia stanu posiadania, prawo przejazdu Liczba jednostek w zespole: 82
21/429/0 Sąd Gminny 4-go Okręgu powiatu olkuskiego Guberni Kieleckiej 1882-1914 0 rozwiń
Protokoły z posiedzeń sądu, orzeczenia sądowe, podania do sądu, podział spadku, zwrot pieniedzy Liczba jednostek w zespole: 101
21/430/0 Sąd Gminny 5-go Okręgu powiatu olkuskiego Guberni Kieleckiej 1888-1915 0 rozwiń
podział spadku Liczba jednostek w zespole: 77
21/431/0 Sąd Grodzki w Bodzentynie 1929-1939 [1948] 0 rozwiń
repertoria i skorowidze , akta spraw cywilnych - podział spadku, rozgraniczenie, wprowadzenie w posiadanie, wyjście z niepodzielności , przerachowanie, eksmisje, restytucje wyroku, sprostowanie aktów stanu cywilnego, otwarcie testamentu, zwrot długu, akta spraw karnych - o kradzież, pobicie, znieważenie i zniesławienie, szantaż, nielegalny handel, fałszerstwo, oszustwo, namawianie do strajku, prostytucja, lichwa, uchylanie się od służby wojskowej, włóczęgostwo i kłusownictwo, działalność na szkodę interesu publicznego. Liczba jednostek w zespole: 268
21/432/0 Sąd Grodzki w Chęcinach [1922] 1929-1939 [1946] 0 rozwiń
repertoria i skorowidze , akta spraw cywilnych - podział spadku, rozgraniczenie, wprowadzenie w posiadanie, wyjście z niepodzielności , przerachowanie, eksmisje, restytucje wyroku, sprostowanie aktów stanu cywilnego, otwarcie testamentu, zwrot długu, akta spraw karnych - o kradzież, pobicie, znieważenie i zniesławienie, szantaż, nielegalny handel, fałszerstwo, oszustwo, namawianie do strajku, prostytucja, lichwa, uchylanie się od służby wojskowej, włóczęgostwo i kłusownictwo, działalność na szkodę interesu publicznego. Liczba jednostek w zespole: 212
21/433/0 Sąd Grodzki w Kielcach [1923] 1929-1939 [1946] 0 rozwiń
repertoria i skorowidze , akta spraw cywilnych - podział spadku, rozgraniczenie, wprowadzenie w posiadanie, wyjście z niepodzielności , przerachowanie, eksmisje, restytucje wyroku, sprostowanie aktów stanu cywilnego, otwarcie testamentu, zwrot długu, akta spraw karnych - o kradzież, pobicie, znieważenie i zniesławienie, szantaż, nielegalny handel, fałszerstwo, oszustwo, namawianie do strajku, prostytucja, lichwa, uchylanie się od służby wojskowej, włóczęgostwo i kłusownictwo, działalność na szkodę interesu publicznego. Liczba jednostek w zespole: 711
21/434/0 Sąd Grodzki w Niewachlowie 1929-1936 [1947] 0 rozwiń
repertoria i skorowidze , akta spraw cywilnych - podział spadku, rozgraniczenie, wprowadzenie w posiadanie, wyjście z niepodzielności , przerachowanie, eksmisje, restytucje wyroku, sprostowanie aktów stanu cywilnego, otwarcie testamentu, zwrot długu, akta spraw karnych - o kradzież, pobicie, znieważenie i zniesławienie, szantaż, nielegalny handel, fałszerstwo, oszustwo, namawianie do strajku, prostytucja, lichwa, uchylanie się od służby wojskowej, włóczęgostwo i kłusownictwo, działalność na szkodę interesu publicznego. Liczba jednostek w zespole: 448
21/435/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Busku 1914-1918 [1919] 0 rozwiń
Wydział Wojskowy - akta adjutantury - sprawozdania statystyczne, ewidencja legionistów, sprawy rolne, dostawy zbóż, akta rachuby i kasy - listy płac Wydział Administracyjny - przydziały żywności, zgłoszenia do zasilków pieniężnych wydawania przepisów paszportów, aprowizacja CK Sąd Powiatowy w Busku - akta organizacyjne Sądu Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 406
21/436/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Jędrzejowie 1915-1918 0 rozwiń
Wydział Wojskowy - zbiór okólników Wojskowego Gubernatorstwa, rozkazy dzienne, sprawy rolne - produkcja, statystyka rolna, akta rachunkowe - listy płac, rozliczenia z delegacji, wykazy grobów żolnierskich, wydział administracyjny, sprawy zaopatrzenia, wydawania paszportów, handlu, cenniki, odszkodowania, szkice dróg, rejestry karne, sprawy sanitarne, gospodarcze (wykazy tartaków, warsztatów), sprawy ewakuowanych z frontu, sprawy szkolne, Sąd Powiatowy- akta organizacyjne i sprawy karne, dzienniki podawcze Liczba jednostek w zespole: 350
21/437/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Kielcach 1915-1918 0 rozwiń
Wydział Wojskowy- raporty miesięczne wydziału wojskowego, stanu gospodarstw rolnych, referat rachuba i kasa - akta rachunkowe, listy płatnicze, delegacje, raporty zaopatrzenia, akta rachunkowe robotniczych oddziałów cywilnych wydział grobów żołnierskich wykazy żołnierzy poległych oddział administracyjny - skorowidz miejscowości rozporządzenia CK Sądu Gubernialnego Lustratora akta spraw karnych wykroczenia przeciw władzy dzienniki podawcze Liczba jednostek w zespole: 194
21/438/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Końskich 1915-1918 0 rozwiń
wydział wojskowy - dane statystyczne materiały sytuacyjne dot. życia gospodarczego politycznego i kulturalnego, Rachuba i Kasa- akta rachunkowe, rozliczenia miesięczne dot. poborów i wykazy płatnicze, wydział grobów żołnierskich - protokoly dotyczące grobów poległych żołnierzy carskiej Rosji, wydział administracyjny dzienniki urzędowe, Sąd Powiatowy dotyczy działalności Sądu Pokoju i Sądu Obwodowego dzienniki podawcze. Liczba jednostek w zespole: 108
21/439/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Kozienicach 1915-1918 0 rozwiń
Wydział Wojskowy - raporty miesięczne i materiały sytuacyjne dot. życia politycznego, społecznego i gospodarczego, Wydział rolny - zestawienia dotyczące zbioru zbóż, kontrole młynów, wykaz dóbr donacyjnych, rachuba i kasa, akta rachunkowe - listy płac pracowników i robotników pracujących przy budowie dróg, wydział grobów - wykazy grobów, wydział administracyjny, dzienniki urzędowe, obwieszczenia dot. cen, Sąd Wojskowy akta spraw karnych i rejestry Liczba jednostek w zespole: 195
21/440/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Opatowie 1915-1918 0 rozwiń
Wydział Wojskowy - sprawy dotyczące produkcji rolnej, wykazy koni, zarządzenia, statystyka rolna, akta rachunkowe - listy płac m.in.. nauczycieli, wydział administracyjny - dzienniki urzędowe, uwolnienia z niewoli, wydawanie paszportów, aprowizacja, Sąd Powiatowy dotyczy organizacji sądownictwa , akta Inspektora Pow. Centrali Zbożowej, Komisarza Rządowego i Komisji Nadzorczej , dzienniki podawcze. Liczba jednostek w zespole: 107
21/441/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Opocznie 1915-1918 0 rozwiń
Wydział Wojskowy - adjutantura - ustanowienia wojskowego Zarządu Gubernialnego w KP, dzienne rozkazy, sprawozdania sytuacyjne, okólniki i zarządzenia GG, Wydział Budowlany - budowa dróg, rozliczenia, plany, kosztorysy, dziennik budowy , Wydział Rolny- opuszczone majątki, zapasy siana, wykaz studzien, młynów gruntów i ludności, księgi upraw, Rachuba i Kasa - listy płac pracowników cywlinych wojskowych, wykazy wydanych zapomóg, rozliczenia z delegacji, Oddział grobów - ekshumacja, wykazy grobów Wydział Administarcyjny Oddział Administracyjny - dzienniki urzędowe, wykaz miejscowości, zmiany granic gmin, statystyka gmin, gruntów, właścicieli, prośby o pracę, opór przeciw władzy, skargi na urząd sołtysa, podwody, powroty z niewoli, szkody wojenne, pożary, zasiłki dla rodzin żołnierzy, zezwolenia na broń, wydawanie paszportów, zezwolenia na połów ryb, zwózkę drzewa, przewóz towarów, pozwolenia na zawarcie związku małżeńskiego, mielenie zboża, zwrot kosztów leczenia, zajęcia towarów, stowarzyszenia, zbiórka pieniędzy na cele dobroczynne Sanitarny - zakłady przemysłowe, cechy, dobra kościelne, wykazy felczerów, lekarzy, chorób, wykazy aptek, sprawozdania Sąd Powiatowy w Opocznie - wyroki sądu wojskowego ,listy gończe, organizacji sądów gminych , plany i szkice punktów granicznych Urząd Leśny w Chmielniku - próśb o przyjęcie do pracy ,indeksy Liczba jednostek w zespole: 213
21/442/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie 1915-1918 0 rozwiń
Oddział Wojskowy - adjutantura - akta zastrzeżone, zarządzenia dotyczące organizacji życia społecznego i politycznego spraw wojskowych, okólniki dotyczące spraw personalnych , finansowych, budowy dróg i kolei Wydział sztabowy - wykazy osobowe personelu wojskowego i cywilnego poszczególnych wydzilałów komendy Wydział rolniczy -= arkusze spisowe bydla inwentaryzacja w magazynach zbożowych Rachuba i Kasa - delegacje slużbowe pobory miesięczne nauczycieli straży skarbowej żandarmerii sądów gminnych duchowieństwa i urzędników, delegacje, listy płatnicze cywilnego oddziału robotniczego Wydział grobów żolnierskich - karty katastralne grobów żołnierskich korespondencja w sprawie ewidencji poległych Oddział Administracyjny - koncesje handlowe i przemysłowe paszporty odszkodowania rekwizycyjne sprawy szkolne działalność stowarzyszeń społeczno oświatowych, budżety szkolne, legalizacja biblioteki, protokoły posiedzeń rad miejskich, obwieszczenia, ulotki dzienniki urzędowe rejestry karne Sąd Powiatowy organizacja sądów gminnych i pokoju Liczba jednostek w zespole: 484
Wyświetlanie 496 do 510 z 3 537 wpisów.