Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/323/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1945-1951 0 rozwiń
dział ogólny 1945-1950 sygn 1-56, 544 sprawozdania opisowe z działalności PUR dział finansowy 1945-1950 sygn 57-110 preliminarze i sprawozdania finansowe dział prawny 1945-1948 sygn 111-143 orzeczenia odszkodowawcze dział planowania i statystyki 1945-1950 sygn 144-188 sprawozdania z akcji przesiedleńczej, charakterystyki powiatów pod względem gospodarczym i zatrudnienia dział osadnictwa 1945-1949 sygn 189-297 sprawozdania z akcji osiedleńczej, wykazy majątków poniemieckich dział etapowy 1946-1950 sygn 298-324 zestawienia ruchu repatriantów i przesiedleńców, dane o pomocy materialnej udzielonej repatriantom dział transportowy 1945-1949 sygn 325-491 wykazy przesiedleńców, sprawozdania z akcji przesiedleńczej dział zdrowia 1945-1947 sygn 492-493 sprawozdania z działalności akta dotyczące likwidacji PUR w Kielcach 1946-1951 sygn 494-531 protokoły remontowe, sprawozdania opałowe, wykazy inwentarza ruchomego w likwidaturze akta dotyczące orzeczeń odszkodowawczych wydanych przez PUR 1945-1948 sygn 532-543, 545 Liczba jednostek w zespole: 545
21/324/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Busku 1945-1950 0 rozwiń
1. Akta dotyczące organizacji i zarządzania1945-1948 sygn 1-5, 27 Organizacja Oddziału, sprawozdania z działalności, przekazanie gospodarstw poniemieckich, orzeczenia Powiatowej Komisji Ziemskiej, informacje 2. Akcja przesiedleńcza na Ziemie Zachodnie1945-1950 sygn 6-17Instrukcje, podania o przydział gospodarstw poniemieckich, korespondencja, delegacje służbowe, sprawozdania, wykazy rodzin przesiedlonych 3. Repatrianci zza Buga sygn 18-19 Wykazy 4. Książki meldunkowe repatriantów sygn 20-25 5. Rejestr poszukiwanych malwersantówsygn 26 Liczba jednostek w zespole: 27
21/325/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Jędrzejowie 1945-1950 0 rozwiń
1. Akta organizacyjne 1945-1946 sygn 1-3 okólniki i zarządzenia 2. Referat ogólny 1945-1949 sygn 4-8 korespondencja 3. Repatrianci 1945-1950 sygn 9-26 kwestionariusze książki meldunkowe zapomogi doraźne Liczba jednostek w zespole: 26
21/326/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Kielcach 1945-1950 0 rozwiń
akta organizacyjne 1945,1949 sygn 1 akcja przesiedleńcza na ziemie zachodnie 1945,1949 wykazy imienne sprawozdania repatrianci 1945-1950 sygn 9-56 kwestionariusze książki meldunkowe skorowidze alfabetyczne Liczba jednostek w zespole: 56
21/327/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Końskich 1946-1949 0 rozwiń
Akcja przesiedleńcza 1947, 1949 sygn 1-5 statystyka konferencje sprawozdania Osadnictwo spółdzielczo parcelacyjne 1946-1948 sygn 6-11 okólniki zarządzenia korespondencja Werbunek robotników 1947-1948 sygn 12-14 Kwestionariusze ewidencja osób Repatrianci 1946-1949 sygn 15-17 Kwestionariusze księgi rejestracyjne Obiekty rolne dla reemigrantów na Ziemach Zachodnich 1949 sygn 18 wykazy Liczba jednostek w zespole: 18
21/328/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Opocznie 1946-1948 0 rozwiń
akta organizacyjne 1946-1948 sygn 1,6-7 kontrole odprawy sprawozdania zapomogi doraźne 1946-1948 sygn 2-5 księgi Liczba jednostek w zespole: 7
21/329/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Radomiu 1945-1950 0 rozwiń
akta organizacyjne 1947-1950 sygn 1-2 korespondencja akcja przesiedleńcza 1945-1950 sygn 3-9 sprawozdania osadnictwo miejskie i spóldzielczo parcelacyjne 1945-1948 sygn 10-11 okólniki zarządzenia korespondencja repatrianci 1945-1948 sygn 12-34 kwestionariusze książki meldunkowe skorowidz alfabetyczny kontrola wydatków budżetowych 1947 sygn 35 grunty poniemieckie 1945-1948 sygn 36 księga zapomogi doraźne 1946 sygn 37 Liczba jednostek w zespole: 37
21/330/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Sandomierzu 1945-1950 0 rozwiń
akta ogólne 1945-1946 sygn 1-6 zarządzenia okólniki korespondencja akcja przesiedleńcza 1946-1950 sygn 7-12 sprawozdania chlonnośc przesiedleńców korespondencja osadnictwo spóldzielczo parcelacyjne 1945-1948 sygn 13-19 korespondencja delegacje zwiadowcze sprawozdania repatrianci 1945-1950 sygn 20-24 kwestionariusze książki meldunkowe skorowidz zapomogi doraźne 1946 sygn 25 Liczba jednostek w zespole: 25
21/331/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej 1945-1950 0 rozwiń
akcja osadnicza 1946 sygn 1-2 protokoly narady możliwości punkt odżywczy 1945-1950 sygn 3-9 sprawozdania repatrianci 1945-1950 sygn 10-58 kwestionariusze ksiazki meldunkowe zapomogi doraźne 1946 sygn 59 Liczba jednostek w zespole: 59
21/332/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Starachowicach 1945-1950 0 rozwiń
akcja przesiedleńcza 1949-1950 sygn 1-2,5 sprawozdania repatrianci 1945-1950 sygn 3-4 6-36 wykazy imienne kwestionariusze książki meldunkowe zapomogi doraźne 1946 37-38 Liczba jednostek w zespole: 38
21/333/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy we Włoszczowie 1945-1950 0 rozwiń
repatrianci 1947sygn 1 kwestionariusze akcja przesiedleńcza 1945-1950 1945-1950 sygn 2-4 działalność informacyjno propagandowa sprawozdania sprawozdania z działalności oddziału1949 sygn 5 Liczba jednostek w zespole: 5
21/334/0 Wojewódzki Komitet Przesiedleńczy w Kielcach 1945-1946 0 rozwiń
Korespondencja i zarządzenia dot akcji przesiedleńczej 1945 sygn 1 Zarządzenia Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Komitetu Przesiedleńczego Protokoły z posiedzeń Komitetu Przesiedleńczego 1945 sygn 2 protokoły w sprawie utworzenia Komitetu Przesiedleńczego i przesiedlania ludności na zachód Raporty Powiatowych Komitetów Przesiedleńczych 1945 sygn 3-4 raporty dotyczące transportu przesiedlanej ludności i inwentarza żywego Materiały sprawozdawcze Powiatowych Komitetów Przesiedleńczych 1945 sygn 5-7 sprawozdania opisowe statystyka oraz wykazy Liczba jednostek w zespole: 7
21/335/0 Wojewódzka Rada Społeczna Osadnictwa Spółdzielczo - Parcelaryjnego w Kielcach 1946-1948 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności inspektorów OSP korespondencja dotycząca akcji osadniczej sprawozdania opisowe z akcji przesiedleńczej dane statystyczne z terenów powiatów Liczba jednostek w zespole: 33
21/336/0 Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Kielcach 1945-1950 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny 1946-1949 sygn 1-9 Zarządzenia i okólniki GUL w sprawach organizacyjnych, zarządzenia dotyczące nowelizacji dekretu z 1946 r., sprawozdania wydziałów z realizacji zarządzeń GUL z zakresu mienia opuszczonego, zestawienia tabelaryczne z działalności poszczególnych wydziałów w przedmiocie przywrócenia posiadania majątków opuszczonych 2. Wydział Ewidencyjno – Szacunkowy1945-1949 sygn 10-39 Ewidencja nieruchomości opuszczonych, wykazy nieruchomości opuszczonych przydzielonych repatriantom, ewidencja konfiskaty mienia po zdrajcach narodu, skorowidze i repertoria mienia opuszczonego, wykazy nieruchomości 3. Wydział Powierniczy 1945-1949 sygn 40-51 (41a) Wydzierżawianie i najem nieruchomości w poszczególnych powiatach, przekazanie zarządom gmin opuszczonych nieruchomości 4. Wydział Prawny1947-1949 sygn 52-316 Decyzje imienne o wprowadzeniu w posiadanie nieruchomości opuszczonych, opisy nieruchomości opuszczonych w poszczególnych miejscowościach 5. Spisy akt byłego OUL w Kielcach przekazane do OUL w Lublinie 1950 sygn 317 6. Nieruchomości pożydowskie i opuszczone1945-1950 sygn 318-353 Chęciny, Ostrów, Tokarnia, Wolica B 1. Nieruchomości pożydowskie i opuszczone 1946 sygn 1-4 Bodzentyn 2. Zarząd nieruchomościami w powiecie koneckim 1945-1950 sygn 5-26 Borkowice, Chlewiska, Czermno, Duraczów, Gowarczów, Góry Mokre, Końskie, Miedzierza, Odrowąż, Pianów, Przedbórz, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Skotniki, Sworzyce 3. Opisy nieruchomości w powiecie opatowskim 1945-1949 sygn 27 Ewidencja 4. Mienie opuszczone i państwowe w powiecie koneckim 1945-1949 sygn 28-30 Tymczasowy Zarząd Państwowy Liczba jednostek w zespole: 384
21/337/0 Izba Skarbowa w Kielcach [1920] 1944-1953 [1955] 0 rozwiń
Wydział Ogólny: organizacja Izby, zarządzenia. Wydział Budżetowy: budżety i sprawozdania z ich wykonania, budżety związków samorządowych, biuletyny statystyczne. Wydział Podatków i Opłat: wymiar podatku obrotowego, gruntowego, dochodowego, wykazy zobowiązań podatkowych. Wydział Dochodów Państwowych: lustracje przedsiębiorstw, plany i sprawozdania, protokóły z zebrań i konferencji, wykazy przedsiębiorstw. Wydział Karno- Skarbowy: zażalenia, Komisja Dyscyplinarna, ulgi podatkowe. Akta osobowe pracowników Liczba jednostek w zespole: 1018
Wyświetlanie 346 do 360 z 3 537 wpisów.