Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/148/0 Akta notariusza Józefa Żyźniewskiego w Łodzi 1901-1914 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 54
39/149/0 Akta notariusza Wiktora Sarosieka w Łodzi 1902-1915, 1918-1929 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 115
39/150/0 Akta notariusza Klemensa Krajewskiego przy Kancelarii Hipotecznej Sędziego Pokoju w Łodzi 1903-1905 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidz dołączony do akt notariusza Jana Nieznańskiego. Liczba jednostek w zespole: 4
39/151/0 Akta notariusza Jana Nieznańskiego w Łodzi 1903-1915, 1917 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1906-1914, 1917, skorowidze z lat 1906-1915, 1917. Liczba jednostek w zespole: 50
39/152/0 Akta notariusza Juliana Łady w Łodzi 1907-1914, 1918-1933 0 rozwiń
Akta notarialne 1907-1914, 1918-1933, skorowidze 1908-1914, 1918-1933. Skorowidz za rok 1907 znajduje się w aktach notariusza Juliusza Gruszczyńskiego. Liczba jednostek w zespole: 118
39/153/0 Akta notariusza Hipolita Aleksandrowicza w Łodzi 1908-1913 0 rozwiń
Akta notarialne 1908-1913, skorowidze 1908-1912. Liczba jednostek w zespole: 28
39/154/0 Akta notariusza Czesława Chrzanowskiego w Łodzi 1913-1915, 1917-1925 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 50
39/155/0 Akta notariusza Stefana Korna w Łodzi 1913-1914, 1917-1931 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 65
39/156/0 Akta notariusza Włodzimierza Kosińskiego w Łodzi 1913-1915, 1917-1922 0 rozwiń
Akta notarialne 1913-1915, 1917-1922, skorowidze 1917-1922. Skorowidz za rok 1913 znajduje się w aktach notariusza Feliksa Rybarskiego. Liczba jednostek w zespole: 36
39/157/0 Akta notariusza Anastazego Kościukiewicza w Łodzi 1913-1915 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 6
39/158/0 Akta notariusza Aleksandra Smolińskiego w Łodzi 1913-1915, 1918-1939, 1945-1946 0 rozwiń
Akta notarialne 1913-1915, 1918-1939, 1945-1946, repertoria czynności 1937-1939, skorowidze 1913-1915, 1918-1939. Część repertorium czynności za 1939 r. znajduje się w zespole Akta notariusza Stanisława Łabędzkiego w Łodzi, a repertorium czynności za 1946 r. znajduje się w zespole Akta notariusza Jana Popieleckiego w Łodzi. Liczba jednostek w zespole: 87
39/159/0 Akta notariusza Aleksandra Taraborkina przy Wydziale Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Łodzi 1913-1915, 1931-1932 0 rozwiń
Akta notarialne 1913-1915, 1931-1932, skorowidze 1913-1915, repertorium czynności za lata 1931-1932 znajduje się w zespole Akta notariusza Jana Krzemieniewskiego w Łodzi. Liczba jednostek w zespole: 11
39/160/0 Akta notariusza Witolda Czerwińskiego przy Wydziale Hipotecznym Sędziego Pokoju w Łodzi 1914 0 rozwiń
Akta notarialne. Liczba jednostek w zespole: 1
39/161/0 Akta notariusza Władysława Mędrzeckiego w Łodzi 1917-1920 0 rozwiń
Akta notarialne 1917-1920, skorowidz 1919. Liczba jednostek w zespole: 11
39/162/0 Akta notariusza Władysława Jeżewskiego w Łodzi 1919-1932 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 71
39/163/0 Akta notariusza Apolinarego Karnawalskiego w Łodzi 1919-1939 0 rozwiń
Akta notarialne, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 113
39/164/0 Akta notariusza Jana Krzemieniewskiego w Łodzi 1919-1939, 1945-1951 0 rozwiń
Akta notarialne 1919-1939, 1945-1951, repertoria czynności 1939, 1945-1951, skorowidze 1919-1939, 1949-1951. Część repertorium czynności z 1951 r. znajduje się w zespole Akta notariusza Bronisława Krzysztoszka w Łodzi. Liczba jednostek w zespole: 118
39/165/0 Akta notariusza Bronisława Lisowskiego w Łodzi 1919-1939, 1945-1951 0 rozwiń
Akta notarialne 1919-1939, 1945-1951, repertoria czynności 1938-1939, 1945-1951, skorowidze 1919-1939, 1945-1946. Liczba jednostek w zespole: 73
39/166/0 Urząd Wojewódzki Łódzki 1918-1939 70 rozwiń
Wydział Ogólny: statuty organizacyjne, przepisy kancelaryjne, spisy akt, sprawozdania wojewody, sprawy nadania obywatelstwa, zmiany nazwisk, sprawy paszportowe i meldunkowe, ruch graniczny. Wydział Społeczno-Polityczny: sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, wyznaniowe oraz cudzoziemców, ochrona granic państwa, rejestr stowarzyszeń, teczki nadzoru nad poszczególnymi organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami (większość zespołu), raporty sytuacyjne wojewody. Wydział Samorządowy: protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności wydziałów powiatowych, lustracje sejmików, sprawy budżetowo-finansowe powiatów, zmiany w podziale administracyjnym, budowa dróg, roboty publiczne, akta związane z organizacją wyborów samorządowych. Wydział Wojskowy: zaopatrzenie wojska w 1921 r., przygotowania obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w 1938 r. Wydział Zdrowia Publicznego: akta osobowe lekarzy i felczerów z terenu województwa, zwalczanie chorób zakaźnych. Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych: akta szczegółowe poszczególnych majątków i wsi - parcelacja, scalanie, melioracja, przymusowy wykup ziemi, przewłaszczanie parcel, podział wspólnot gruntowych i likwidacja serwitutów, zalesianie nieużytków, protokoły lustracji lasów, akta szczegółowe dotyczące wyrębu lasów w poszczególnych wsiach, parcelacja i komasacja gruntów leśnych, parcelacja letniskowa, bezprawny wyręb lasów. Liczba jednostek w zespole: 4329
39/167/0 Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie 1919-1933 [1938] 99 rozwiń
Akta ułożone alfabetycznie według miejscowości - siedzib powiatowych urzędów ziemskich: Kalisz, Koło, Konin, Łódź, Piotrków, Radomsko, Sieradz i Wieluń. Zespół obejmuje akta szczegółowe dotyczące poszczególnych majątków, głównie parcelacji, scalania oraz likwidacji serwitutów i regulacji. Jako załączniki występują plany. Brak akt ogólnych, a jedynie generalia większości powiatowych urzędów ziemskich podległych OUZ w Piotrkowie. Są to głównie normatywy, zarządzenia i okólniki nadsyłane, zgrupowane tematycznie, dotyczące organizacji urzędu, parcelacji, komasacji, likwidacji serwitutów, ponadto sprawozdania i statystyka. Liczba jednostek w zespole: 2000
Wyświetlanie 241 do 260 z 3 292 wpisów.