Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/208/0 Kancelaria Adwokacka Waltera Kindermana w Łodzi 1922-1945 0 rozwiń
Sprawy handlowe, w których W. Kinderman występował jako przedstawiciel firm niemieckich, francuskich, czeskich, angielskich i włoskich, przeciwko ich wierzycielom z terenu okręgu łódzkiego, sprawy związane z pełnieniem funkcji radcy prawnego w Zjednoczonych Zakładach Włókienniczych K. Scheiblera i L. Grohmana, drobne sprawy takie jak: protesty weksli, eksmisje, spadki, rozwody, korespondencja prywatna, akta związane z należącym do Kindermana majątkiem w Woli Pszczółeckiej powiat Łask. Liczba jednostek w zespole: 470
39/209/0 Kancelaria adwokacka Erwina Königa w Łodzi 1935-1944 0 rozwiń
Akta z lat 1935-1939: sprawy majątkowo-handlowe przeważnie pomiędzy osobami fizycznymi, a rzadziej przedsiębiorstwami. Akta z lat 1939-1944: sprawy rozwodowe, głównie między małżeństwami mieszanymi polsko-niemieckimi i żydowsko-niemieckimi, nielegalny handel, przejście granicy, prowadzenie gorzelni. Liczba jednostek w zespole: 370
39/210/0 Kancelaria Adwokacka Rudolfa Ludwika Pohla 1936-1944 0 rozwiń
Sprawy rozwodowe małżeństw mieszanych polsko-niemieckich oraz sprawy finansowe osób fizycznych. Liczba jednostek w zespole: 19
39/211/0 Adwokaci łódzcy - zbiór szczątków zespołów 1916-1939 0 rozwiń
Akta adwokata Bolesława Bolińskiego w Łodzi - akta w sprawie upadłości przedsiębiorstw przemysłowych: Towarzystwo Akcyjne Fabryki Wyrobów Wełnianych Juliusz Heinzel, Towarzystwo Akcyjne Manufaktury Bawełnianej Jakub Kestenberga. Akta adwokata Józefa Lachmanowicza w Łodzi - akta w sprawie upadłości przedsiębiorstw przemysłowych Józefa Richtera oraz Borsta w Zgierzu. Akta adwokata Zygmunta Puppego w Łodzi - akta w sprawie upadłości przedsiębiorstwa Borsta w Zgierzu Akta adwokata Antoniego Żelazowskiego w Łodzi - akta w sprawie upadłości przedsiębiorstw: Banku Handlowego, zakładów Karola T. Buhle, Bera Freidenberga, Szaji Rosenblatta, Jakuba Steigerta, Maksymiliana Szyffera, Widzewskiej Manufaktury, Jakuba Wojdysławskiego, Rudolfa Kindlera w Pabianicach, Borsta w Zgierzu i Towarzystwa Akcyjnego Przędzalni Bawełny "Zawiercie". Liczba jednostek w zespole: 33
39/211/1 Akta adwokata Bolesława Bolińskiego w Łodzi 1925-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/211/2 Akta adwokata Józefa Lachmanowicza w Łodzi 1928-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/211/3 Akta adwokata Zygmunta Puppego w Łodzi 1934-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/211/4 Akta adwokata Antoniego Żelazowskiego w Łodzi 1916-1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
39/212/0 Związek Dziewcząt Niemieckich Młodzieży Hitlerowskiej Chorągiew Łódzka 1940-1944 0 rozwiń
Ankiety personalne, karty ewidencyjne, legitymacje członkiń organizacji. Liczba jednostek w zespole: 30
39/213/0 Komisarz miasta Łodzi Oddział Rekwizycji 1939-1940 0 rozwiń
Rachunki za zarekwirowane surowce i towary przez Wehrmacht oraz świadczone usługi, zestawienia osób i firm dotkniętych przez rekwizycje, zarządzenia Szefa Zarządu Cywilnego 8 Armii, ogłoszenia Komisarza Miasta Łodzi, korespondencja i sprawozdania dotyczące rekwizycji. Liczba jednostek w zespole: 9
39/214/0 Urząd Rent w Łodzi 1939-1945 0 rozwiń
Akta szczegółowe ubezpieczonych ułożone alfabetycznie (w poszczególnych teczkach znajdują się zawiadomienia rodzin o śmierci ich członków, podające okoliczności zgonu), listy zatrudnionych w Urzędzie i odbywających służbę wojskową. Liczba jednostek w zespole: 6125
39/215/0 Zarząd Nieruchomości Głównego Urzędu Powierniczego Wschód Ekspozytura w Łodzi 1940-1945 0 rozwiń
Akta dotyczące przejmowania i regulacji prawa własności nieruchomości z terenu Łodzi; akta dotyczące przejmowania i regulacji prawa własności nieruchomości znajdujących się w miejscowościach położonych w okolicach Łodzi; spis ulic Łodzi wraz z numeracją nieruchomości; przepisy i rozporządzenia Rzeszy; akta osobowe pracowników Zarządu Nieruchomości, skorowidze do akt nieruchomości miasta Łodzi litery A-Z, kartoteka pracowników Wydziału Budowlanego HTO. Liczba jednostek w zespole: 14135
39/216/0 Urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe III Rzeszy w Rejencji Łódzkiej - zbiór szczątków zespołów 1939-1945 0 rozwiń
Państwowy Urząd Budowy Dróg w Łodzi: budownictwo drogowe na terenie rejencji łódzkiej, komunikacja w okresie II wojny światowej, plany i mapy, normatywy, przepisy techniczne, instrukcje i zarządzenia. Organizacja Todt Grupa Operacyjna II Nadzór Budowlany w Łodzi: administracja prac fortyfikacyjnych przeprowadzonych latem 1944 r. w związku ze zbliżaniem się frontu wschodniego. Obrona Przeciwlotnicza Przemysłu Urząd Obwodowy w Łodzi: obrona zakładów przemysłowych w Łodzi i rejencji, plany schronów. Państwowy Urząd Gospodarki Wodnej w Łodzi: akta personalne pracowników Urzędu. Liczba jednostek w zespole: 72
39/216/1 Państwowy Urząd Budowy Dróg w Łodzi 1940-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 42
39/216/2 Organizacja Todt Grupa Operacyjna II Nadzór Budowlany w Łodzi 1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
39/216/3 Obrona Przeciwlotnicza Przemysłu Urząd Obwodowy w Łodzi 1943-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/216/4 Państwowy Urząd Gospodarki Wodnej w Łodzi 1939-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
39/217/0 Urząd Pracy w Łodzi 1939-1945 0 rozwiń
Przepisy o ogólnym funkcjonowaniu urzędów pracy, materiały dotyczące procedury administracyjno-biurowej, korespondencja w sprawie szkolenia wojskowego urzędników Arbeitsamtu, kartoteka zakładów zbrojeniowych na terenie Łodzi, policyjne doprowadzania Polaków uchylających się od pracy i ich badania lekarskie, akta personalne pracowników Urzędu w Wieluniu placówki w Ostrzeszowie. Liczba jednostek w zespole: 19
39/218/0 Towarzystwa ubezpieczeniowe od szkód i nieszczęśliwych wypadków z terenu miasta Łodzi i województwa łódzkiego - zbiór szczątków zespołów 1917-1946 0 rozwiń
Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń: teczki ubezpieczeń poszczególnych przedsiębiorstw przemysłowych z terenu Łodzi i innych miast - na przykład Kalisza, Tomaszowa Mazowieckiego i Zgierza - zawierające przede wszystkim opisy mienia, a także rysunki i plany sytuacyjne nieruchomości. Zachowano akta przedsiębiorstw największych między innymi: Allarta Rosseau et Co., Zjednoczonych Zakładów Włókienniczych Scheiblera i Grohmana, Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych. Towarzystwo Akcyjne Ubezpieczeń "Polonia" Oddział w Łodzi: teczki ubezpieczeń poszczególnych przedsiębiorstw przemysłowych i stowarzyszeń z terenu Łodzi, Pabianic, Zduńskiej Woli i Zgierza. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Piotrkowie: okólniki i instrukcje w sprawie ubezpieczeń, korespondencja w sprawie ubezpieczenia majątków rolnych przejętych przez administrację niemiecką, sprawozdania z działalności, akta ubezpieczeń poszczególnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń, majątków rolnych znajdujących się w powiatach: konecki, opoczyńskim, piotrkowskim, radomszczańskim. Krakowskie Towarzystwo Ubezpieczeń "Florianka" Oddział Łódzki: wykazy szkód uregulowanych i nieuregulowanych z tytułu ubezpieczeń od ognia i kradzieży zakładów przemysłowych, lokali handlowych i mieszkań prywatnych. Towarzystwo Ubezpieczeń "Prudential": teczki ubezpieczeń dużych przedsiębiorstw przemysłowych terenu Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego i Zgierza. Towarzystwo Ubezpieczeń "Przezorność": teczki ubezpieczeń drobnych przedsiębiorstw z terenu Łodzi. Akwizgrańskie i Monachijskie Ogniowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe: pisma okólne i korespondencja w sprawie ubezpieczeń, teczki poszczególnych przedsiębiorstw z terenu: Kalisza, Łodzi, Pabianic, Poddębic, Ozorkowa, Zgierza. Poznańskie Towarzystwo Ogniowe Oddział w Łodzi: korespondencja w zakresie przygotowania obrony przeciwlotniczej, teczki ubezpieczeń poszczególnych przedsiębiorstw przemysłowych z terenu Łodzi i Pabianic. Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Silesia": teczki ubezpieczeń poszczególnych przedsiębiorstw przemysłowych z terenu Łodzi i Pabianic. Pierwsze Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń od Szkód i Nieszczęśliwych Wypadków Dyrekcja Okręgowa w Poznaniu Ekspozytura w Łodzi: ubezpieczenia poszczególnych majątków rolnych z powiatów: łaskiego, łęczyckiego, łódzkiego łódzkiego sieradzkiego oraz przedsiębiorstw przemysłowych w Aleksandrowie, Pabianicach, Łodzi i Zgierzu. Liczba jednostek w zespole: 591
39/218/1 Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń 1917-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
Wyświetlanie 301 do 320 z 3 292 wpisów.