Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/264/2 Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Marii Konopnickiej w Łodzi 1933-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/264/3 Gimnazjum Żeńskie im. Adeli Skrzypkowskiej w Łodzi 1927-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/264/4 Prywatna 4-klasowa Żeńska Szkoła Janiny Tymienieckiej 1903-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/264/5 Gimnazjum Wieczorowe dla Dorosłych A. Wierzbickiego w Łodzi 1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/264/6 Gimnazjum Żeńskie Towarzystwa Kultura w Łodzi 1929-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/264/7 II Gimnazjum Męskie Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich w Łodzi 1929 38 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/264/8 Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Wieczorowe dla Dorosłych Związku Polskiej Organizacji Wojskowej w Łodzi 1927-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
39/265/0 Kursy dokształcające m. Łodzi - zbiór szczątków zespołów 1915-1940, 1950 0 rozwiń
III Miejskie Kursy Społeczne w Łodzi: sprawozdania, opinie o kursie, karty służbowe nauczycieli, polecenie Wydziału Oświaty i Kultury Zarządu Miejskiego, ankiety i spisy uczniów, dzienniki lekcyjne, prace pisemne. Miejskie Kursy Dokształcające dla Dorosłych i Młodzieży nr 3 w Łodzi: kronika szkolna. Kursy Rysunkowe dla Nauczycieli przy Sekcji Głównego Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi: świadectwa. Jednoroczne Kursy Pedagogiczne dla Nauczycieli Szkół Elementarnych przy Kole Łódzkim Polskiej Macierzy Szkolnej: świadectwa. Łódzkie Towarzystwo Kursów Technicznych w Łodzi: spisy świadectw, świadectwa, dzienniki lekcyjne. Kursy Dokształcające Zawodowe dla Terminatorów przy Cechu Rzeźników w Łodzi: księga główna uczniów, dziennik lekcyjny. Liczba jednostek w zespole: 35
39/265/1 III Miejskie Kursy Społeczne w Łodzi 1936-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
39/265/2 Miejskie Kursy Dokształcające dla Dorosłych i Młodzieży nr 3 w Łodzi 1923-1940, 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/265/3 Kursy Rysunkowe dla Nauczycieli przy Sekcji Szkolnej Głównego Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi 1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/265/4 Jednoroczne Kursy Pedagogiczne dla Nauczycieli Szkół Elementarnych przy Kole Łódzkim Polskiej Macierzy Szkolnej 1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/265/5 Łódzkie Towarzystwo Kursów Technicznych w Łodzi 1929-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
39/265/6 vacat - Kursy Dokształcające Zawodowe dla Terminatorów przy Cechu Rzeźników w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 229/21 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/266/0 Szkoły zawodowe m. Łodzi - zbiór szczątków zespołów 1907-1939, 1945 0 rozwiń
Szkoła Przemysłowo-Handlowa Żeńska w Łodzi ul. Kopernika 41: okólniki Kuratorium, formularze organizacji roku szkolnego, akta personalne, budowa gmachu, świadectwa, programy zajęć. Państwowa Szkoła Przemysłowa Żeńska w Łodzi ul. Narutowicza 77: projekt budowy gmachu szkoły. Państwowa Szkoła Przemysłowo-Handlowa Żeńska w Łodzi ul. Wodna 40: plany nauki, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, inwentarz, dzienniki kasowe. Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Łodzi nr 15 ul. Legionów 32: sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, inwentarz, plany lekcji, księgi ocen, dzienniki lekcyjne, świadectwa. Szkoła Zawodowa nr 8 w Łodzi: książka wizytacji. Szkoła Handlowa Łódzkiego Towarzystwa Szerzenia Wiedzy Handlowej w Łodzi ul. Gdańska 45: świadectwa i dokumenty uczniów. Wieczorowa Szkoła Handlowa w Łodzi ul. Gdańska 45: dokumenty uczniów. Szkoła Dokształcająca Wieczorowa dla Młodocianych Robotników w Łodzi ul. Legionów 32: dzienniki lekcyjne, wykazy uczniów. Szkoła Wieczorowa nr 9 w Łodzi ul. Kilińskiego 135: skorowidz uczniów. Prywatna Szkoła Przysposobienia Kupieckiego I stopnia Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Zawodowych w Łodzi ul. Księży Młyn 13: okólniki Kuratorium, struktura organizacyjna szkoły, dzienniki finansowe i korespondencyjne, katalogi ocen, świadectwa. Liczba jednostek w zespole: 103
39/266/1 Miejska Szkoła Handlowa Męska w Łodzi ul. Kilińskiego 109 1923-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/266/2 Miejska Szkoła Dokształcająca Zawodowa nr 28 w Łodzi ul. Północna 24 1928-1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/266/3 Miejska Szkoła Dokształcająca Zawodowa nr XI dla Elektryków w Łodzi ul. Żeromskiego 115 1926-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
39/266/4 Państwowa Szkoła Przemysłowo-Handlowa Żeńska w Łodzi ul. Kopernika 41 1920-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
39/266/5 Państwowa Szkoła Przemysłowa Żeńska w Łodzi ul. Narutowicza 77 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 441 do 460 z 3 310 wpisów.