Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/302/2 Miejski Komitet do spraw Bezrobocia w Rudzie Pabianickiej 1931-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/302/3 Gminny Obywatelski Komitet Pomocy Zimowej Bezrobotnym i Najbiedniejszym w Chojnach 1934-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
39/303/0 vacat - Koło Współpracy Intelektualnej Wyższych Urzędników Miejskich w Łodzi - włączony do zespołu nr 244 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/304/0 Liga Morska i Kolonialna Oddział IV w Łodzi przy Zarządzie Miejskim 1934-1939 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału (w tym statut Ligi Morskiej i Kolonialnej), 1934-1939, sygn. 1; protokoły zebrań członków Oddziału, 1934-1939, sygn. 2; sprawozdania kasowe, 1934-1935, sygn. 3 Liczba jednostek w zespole: 3
39/305/0 Komitet Budowy Teatru Miejskiego przy Magistracie m. Łodzi 1922-1931 0 rozwiń
Skład i regulaminy Komitetu oraz umowa z architektem Cz. Przybylskim z Warszawy, 1923-1927, sygn. 1-5; protokoły posiedzeń plenarnych, komisji, prezydium oraz sprawy personalne, 1923-1927, sygn. 6-8, 12-14, 16-17; korespondencja i dzienniki korespondencyjne w tym wycinki prasowe, 1924-1931, sygn. 10-11, 34-36; projekt budowy, kosztorys, korespondecja z dostawcami, oferty, 1924-1927, sygn. 9, 15, 18-24, finansowanie budowy - korespondencja z instytucjami kredytowymi, wyciągi z rachunków bankowych, 1923-1929, sygn. 25-33. Liczba jednostek w zespole: 35
39/306/0 Łódzkie Teatry Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [1920] 1937-1939 0 rozwiń
Zestawienia frekwencji, 1937-1938, sygn. 1-4; dowody kasowe, 1937-1939, sygn. 5-14; korespondencja w sprawie dzierżawy teatru, 1923-1928, sygn. 15; spis inwentarza teatru niemieckiego przy ul. Dzielnej, bd, sygn. 16; teksty ról teatralnych, 1939, sygn. 17; istrukcja dla pogotowia strażackiego w salach widowiskowych, 1932, sygn. 18; program zajęć szkoły dramatycznej przy Teatrze Miejskim, 1922, sygn. 19; inwentarz kostiumów Teatru Polskiego, 1920, sygn. 20. Liczba jednostek w zespole: 20
39/307/0 Klub Myśliwski Pracowników Zarządu Miejskiego w Łodzi 1945-1949 0 rozwiń
Regulaminoraz wykaz członków założycieli, 1945, sygn. 1; korespondencja w sprawie działalności, protokoły posiedzenia organizacyjnego i walnego zebrania, 1945-1949, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
39/308/0 Klub Literacki przy I Oddziale Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego i Instytucji Użyteczności Publicznej w Łodzi 1949-1950 0 rozwiń
Protokoły z zebrania organizacyjnego, posiedzeń zarządu oraz posiedzeń ogólnych (dołączony statut, korespondencja, zaproszenia i wycinki prasowe), 1949-1950, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
39/309/0 Stowarzyszenia i organizacje różne w Łodzi - zbiór szczątków zespołów 1900-1939 0 rozwiń
Chojeńskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe: skorowidz kandydatów nieprzyjętych na członków, księga udzielonych pożyczek, kontrola nałożonych egzekucji, księga kasowa. Bałuckie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu: bilans. Związek Inwalidów Wojennych RP Koło w Rudzie Pabianickiej: rejestr członków, protokoły posiedzeń. Księga Biednych z Bałut: skorowidz nazwisk, księga wypłat dodatków stałych. Liga Morska i Rzeczna w Łodzi: protokoły posiedzeń zarządu. Towarzystwo Łódzkich Asenizatorów: protokoły posiedzeń i ogłoszenia prasowe. Wojewódzki Komitet Kolonii Letnich dla Dzieci Polskich z Zagranicy i Ziem Przygranicznych: rachunki Komitetu. Kasa Bezprocentowego Kredytu Rzemiosła Chrześcijańskiego w Łodzi: protokoły posiedzeń, deklaracje członkowskie, korespondencja, księga kasowa, wykaz wpłat na Fundusz Obrony Narodowej. Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Łódzki Obwód Miejski: protokoły posiedzeń, dziennik spraw poufnych. Towarzystwo Budowy Domów Pracowników Zarządu Miejskiego w Łodzi: protokoły Komitetu Gospodarczego. Liczba jednostek w zespole: 21
39/309/1 Chojeńskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe 1910-1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/309/2 Bałuckie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu 1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/309/3 Związek Inwalidów Wojennych RP Koło w Rudzie Pabianickiej 1918-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/309/4 Księga Biednych z Bałut 1900 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/309/5 Liga Morska i Rzeczna w Łodzi 1925-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/309/6 Towarzystwo Łódzkich Asenizatorów 1905 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/309/7 Wojewódzki Komitet Kolonii Letnich dla Dzieci Polskich z Zagranicy 1937-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/309/8 Kasa Bezprocentowego Kredytu Rzemiosła Chrześcijańskiego w Łodzi 1937-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/309/9 Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Łódzki Obwód Miejski 1934-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/309/10 Towarzystwo Budowy Domów Pracowników Zarządu Miejskiego w Łodzi 1928-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/310/0 Kasa Stefczyka w Retkini 1922-1951 [1953] 0 rozwiń
Rejestr udziałów członkowskich, wykaz imienny wkładów konwesryjnych. Liczba jednostek w zespole: 14
Wyświetlanie 581 do 600 z 3 310 wpisów.