Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/229/13 vacat - Cech kotlarzy i kowali w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2503, 2504 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/14 vacat - Cech krawców w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2505 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/15 vacat - Cech kupców w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2521 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/16 vacat - Cech malarzy i lakierników w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2507 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/17 vacat - Cech młynarzy w Łodzi - przenieiony do zespołu nr 2508 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/18 vacat - Cech murarski w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2509 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/19 vacat - Cech piekarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2510 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/20 vacat - Cech pończoszników w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2511 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/21 vacat - Cech rzeźników w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2512 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/22 vacat - Cech siodlarzy i rymarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2513 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/23 vacat - Cech stelmachów i kołodziei w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2500 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/24 vacat - Cech stolarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2514 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/25 vacat - Cech szczotkarzy i pędzlarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2515 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/26 vacat - Cech szewców w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2516 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/27 vacat - Cech ślusarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2517 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/28 vacat - Cech tapicerów w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2518 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/29 vacat - Cech tkaczy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2519 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/30 vacat - Cech tokarzy w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2520 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/31 vacat - Cech zdunów w Łodzi - przeniesiony do zespołu nr 2497 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/229/32 vacat - Cech wędliniarzy w Łodzi - przesuniety do zespołu nr 229/21 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/230/0 Dyplomy czeladnicze i mistrzowskie różnych cechów województwa łódzkiego 1796 - 1938 0 rozwiń
Aleksandrów - cechy: kowali, piekarzy, stolarzy. Bełchatów - cechy: kowali, rzeźników, stolarzy, szewców. Błaszki - cechy: rzeźników, stolarzy. Brzeziny - cechy: kowali, szewców, ślusarzy, szewców, stolarzy. Burzenin - cech stolarzy. Chęciny – cech murarzy. Chocz - cech szewców. Dąbie - cech szewców. Dobra - cechy kowali, stolarzy. Głowno - cech cieśli. Grabów - cech szewców. Grocholice - cech kowalsko-ślusarski. Izbica Kujawska - cech kowalsko-ślusarski. Jeżów - cech szewców. Kamieńsk - cech kowalsko-ślusarski. Kłodawa - cechy: kowali, krawców, rzeźników. Kalisz - cechy: fryzjerów, garbarzy, kowali, krawców, stelmachów, stolarzy, ślusarzy. Konstantynów - cechy: kowali, rzeźników, stolarzy, ślusarzy. Koźminek - cech szewców. Krośniewice - cech rzeźników. Lublin - cech szewców. Łódź - cechy: bednarzy, blacharzy, cieśli, cukierników, dekarzy, dekoratorów i tapicerów , fryzjerów, jubilerów i zegarmistrzów, koszykarzy, kowali, krawców, malarzy, murarzy, rzeźników, pończoszników, powroźników, piekarzy, stelmachów, stolarzy, szewców, ślusarzy, tkaczy, tokarzy, zdunów. Łask - cechy: kowali, piekarzy, rzeźników, stolarzy, szewców. Łęczyca - cechy: kowali, piekarzy, rzeźników, stelmachów, stolarzy, szewców, ślusarzy. Łowicz - cechy: blacharzy, kowali, krawców, rzeźników. Łomża - cech krawców. Opatówek - cech rzeźników. Ozorków - cechy: fryzjerów, piekarzy, rzeźników, stolarzy, zdunów. Pabianice- cechy: bednarzy, blacharzy, fryzjerów i perukarzy, kołodziejów, kowali, krawców, malarzy, murarzy, piekarzy, pończoszników, rzeźników, wędliniarzy, stolarzy, szewców, ślusarzy, tokarzy. Piotrków Trybunalski - cechy: krawców, malarzy, stolarzy, ślusarzy. Poddębice - cechy: stolarzy, szewców. Praszka - cechy: krawców, szewców. Przedecz - cech krawców. Pyzdry - cech rzeźników. Radomsko - cechy: fryzjerów, krawców, piekarzy, rymasrko-siodlarski, rzeźników. Rawa Mazowiecka – cech ślusarzy. Rzgów - cechy: kowali i stelmachów. Szadek - cechy: kowali, krawców, murarzy, piekarzy, rzeźników, szewców. Sieradz - cechy: bednarzy, kołodziejów, kowali, krawców, rymarzy, rzeźników, ślusarzy. Skierniewice - cechy: cieśli, malarzy, ślusarzy. Szczerców - cech kowalsko-ślusarski. Ślesin - cechy: kowali, stelmachów. Sempolno - cech piekarzy. Słupca - cechy: krawców, rzeźników. Staszów - cech krawców. Stryków - cechy: piekarzy, rzeźników, ślusarzy. Tomaszów Mazowiecki – cechy: szewców, ślusarzy. Turek - cechy: kołodziejów, rzeźników, ślusarzy. Tuszyn - cechy: kowali, stelmachów, stolarzy, szewców. Uniejów - cechy: kowali, piekarzy, rzeźników, stolarzy, ślusarzy. Warta - cechy: kowali, krawców, stelmachów, szewców. Warszawa - cechy: kapeluszników, kowali,, krawców, szczotkarzy, szklarzy. Widawa - cechy: kowalsko-ślusarski, piekarzy. Włocławek - cechy: cholewkarzy, fryzjerów, kowali, krawców, rzeźników. Wieluń - cechy: kowali, krawców, rzeźników. Wolbórz - cech kowali. Zelów - cechy: piekarzy, rzeźników, szewców. Zgierz - cechy: cieśli, fryzjerów, kowali, krawców, murarzy, piekarzy, rzeźników, stolarzy, ślusarzy. Zduńska Wola - cechy: kowali, krawców, murarzy, piekarzy, rzeźników, szewców, ślusarzy. Złoczew - cechy: kowalsko-ślusarski, rzeźników, stolarzy. Liczba jednostek w zespole: 1003
39/231/0 Towarzystwo Rzemieślnicze "Resursa" w Łodzi 1916-1939, 1945-1948 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń zarządu, walnych zgromadzeń i komisji balotującej, księga inwentarzowa, korespondencja w sprawach podatkowych, rewizja ksiąg handlowych, korespondencja z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, sprawy sądowe, udział rzemieślników członków Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w wyborach do Rady Miejskiej 1934 r., zapomogi ze strony instytucji i osób prywatnych, zaproszenia na uroczystości państwowe, wynajmowanie pomieszczeń należących do „Resursy”, regulaminy Rady Wojewódzkiej Związku Stowarzyszeń Rzemieślników Chrześcijan, pomoc powodzianom w Małopolsce, protokoły posiedzeń sekcji: Rzemieślniczej i Cukierników, księgi raportów i posiedzeń Sekcji Sportowej, zaproszenia na imprezy kolarskie, organizacja ślizgawki, księga pamiątkowa Sekcji, okólniki Związku Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych, zezwolenia na wyświetlanie filmów, wynajem filmów, opłaty za korzystanie z kina, utrzymanie nieruchomości przy ul. Kilińskiego 123, likwidacja pisma „Hasło Łódzkie”. Liczba jednostek w zespole: 48
39/232/0 Cech rzeźników i wędliniarzy miasta Rudy Pabianickiej 1928-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
39/233/0 Główny Komitet Obywatelski m. Łodzi 1914-1915 [1916-1920, 1922] 40480 rozwiń
Protokoły posiedzeń, bilans zamknięcia, korespondencja z władzami niemieckimi, sprawozdania z działalności poszczególnych sekcji, korespondencja z Komitetami. Główny Sekretariat: powołanie, kompetencje, kontakty z władzami niemieckimi dotyczące obowiązków GKO, korespondencja z komitetami obywatelskimi innych miast. Komitet Kontroli: protokoły posiedzeń, korespondencja z GKO, rozliczenia bonów i walut. Sekcja Zaprowiantowania Miasta: jednodniowe spisy żywności, prośby w sprawie przydziału artykułów podstawowej potrzeby, zezwolenia na przywóz żywności. Komitet Tanich i Bezpłatnych Kuchen: sprawozdania z działalności, korespondencja z innymi komitetami. Sekcja Rolna, protokoły posiedzeń, korespondencja. Komitet Opałowy: korespondencja z GKO i innymi komitetami w sprawach przydziału opału, podania o przydział węgla i nafty, listy płacy, sprawozdania z wyrębu podłódzkich lasów. Komitet Robót Publicznych: protokoły posiedzeń i korespondencja, listy płacy. Sekcja Kanalizacyjna: protokoły posiedzeń, korespondencja, listy płacy. Sekcja Brukarska: protokoły posiedzeń, listy płacy robotników. Sekcja Plantacyjno-Ogrodnicza: protokoły posiedzeń, korespondencja, uprawa ziemniaków na terenie miasta, listy płacy. Sekcja Budowlana: korespondencja między innymi dotycząca cmentarzy, listy płacy robotników budowlanych. Sekcja Asenizacyjna: protokoły posiedzeń, korespondencja, oferty na czyszczenie obiektów miejskich. Sekcja Szkolna: protokoły posiedzeń, korespondencja, lustracje szkół prywatnych, miejskich, wyznaniowych, fabrycznych oraz kursów dla analfabetów. Sekcja Sanitarno-Szpitalna: rachunki, korespondencja w sprawie budowy nowego szpitala zakaźnego, koszty leczenia w szpitalach, wykazy chorych. Sekcja Szacunkowa: korespondencja, sprawozdanie z działalności. Centralny Komitet Milicji Obywatelskiej: regulaminy, przepisy, raporty o stanie bezpieczeństwa, rozliczenia otrzymanych funduszy, akta spraw karnych, akta spraw Komisji Rozpoznawczo-Pojednawczej, utrzymanie więzienia przy ul Milsza, zestawienia więźniów, raporty naczelnika, dowody kasowe, korespondencja w sprawie prostytucji. Biuro Pośrednictwa Pracy: powołanie Biura, zatargi robotników z fabrykantami, rachunki. Komitet Obywatelski Pomocy Biednym: spisy ubogich, wykazy wydanych wsparć, dowody kasowe. Liczba jednostek w zespole: 295
39/234/0 Publiczna Szkoła Powszechna nr 25 Łódź ul. Drewnowska 88 1903-1939 0 rozwiń
Komisja Powszechnego Nauczania, historia szkoły, formularz organizacji i sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej i zarządzenia kierownika, wykazy nauczycieli i ich sprawy personalne, opieka nad biednymi uczniami, dzienniki korespondencyjne, spisy i księgi uczniów, wykazy frekwencji, dzienniki lekcyjne, wykazy klasyfikacyjne, księgi ocen, świadectwa, wykazy podręczników, programy nauczania, biblioteka szkolna, obchody uroczystości państwowych, korespondencja Koła Rodzicielskiej Opieki, organizacje przyszkolne: samorząd uczniowski, harcerstwo, Koło Czerwonego Krzyża, Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, fotografie uczniów. Liczba jednostek w zespole: 95
39/235/0 Komitet Plebiscytowy Okręgu Łódzkiego 1919-1922 7821 rozwiń
Sprawy osobowe, protokoły zebrań, dokumentacja związana z likwidacją, komunikaty prasowe Zjednoczenia Górnego Śląska, zasady organizacyjne plebiscytu, księgi i dowody kasowe ofiar, poszukiwania osób urodzonych na Górnym Śląsku, propaganda i informacja o plebiscycie, listy ofiar i ofiarodawców oraz składek, wydawanie zapomóg, Loteria Plebiscytowa, korespondencja w sprawie nadużyć, afisze i wycinki prasowe. Liczba jednostek w zespole: 67
39/236/0 Komenda Milicji Obywatelskiej m. Łodzi 1939 0 rozwiń
Rozkazy i polecenia porządkowe, sprawy personalne, ewidencja członków i oceny ich pracy, spisy wydanych opasek oraz legitymacji, podziała miasta na posterunki i podział czynności, sprawy gospodarcze komendy i posterunków, polecenia komendy, rozkłady służby, spisy lokali, zapotrzebowania na artykuły pierwszej potrzeby dla milicjantów, księgi służb, protokoły i raporty kontroli. Liczba jednostek w zespole: 114
39/237/0 Łódzka Ochotnicza Straż Pożarna w Łodzi 1875-1939 [1940] 0 rozwiń
Oddział Administracyjny: statuty, projekty statutów, rozporządzenia, okólniki, przepisy prawne dotyczące straży pożarnych, organizacja straży, szkolenie, zabezpieczenie fabryk, organizacja służby w mieście, sprawozdania roczne, plany pracy ogólne oraz jednostek plutonów, protokoły posiedzeń zarządu, rady, różnych komisji, sądu honorowego, Rady Oficerów, Rady Okręgu Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych, korespondencja dotycząca organizacji oddziałów przy fabrykach, obchodów jubileuszy, wystaw, organizacji imprez artystycznych i zabaw. Oddział Budżetowy: preliminarze budżetowe, bilanse, sprawozdania, składki, zbiórki pieniężne, uposażenia i ubezpieczenia strażaków. Oddział Gospodarczy: inwentarze sprzętu, plany ochrony obiektów przemysłowych, instytucji użyteczności publicznej, szpitali banków oraz plany obrony powiatów, łączność, punkty wodne i inne sprawy z zakresu zabezpieczenia obiektów. Oddział Techniczny: zaopatrzenie w sprzęt przeciwpożarowy, oferty firm krajowych i zagranicznych, systemy sygnalizacji. Oddział Szkoleniowy: programy, instrukcje i regulaminy, szkolenie specjalne przeciwlotnicze. Ponadto księgi rozkazów i raportów komendy i oficerów, statystyka pożarów, fotografie z uroczystości, ćwiczeń i zawodów. Akta doinwentaryzowane w 2011 r. - sprawy organizacyjne, personalne, gospodarcze oraz dot. wyszkolenia. Liczba jednostek w zespole: 656
39/238/0 Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności 1883-1940 0 rozwiń
Statuty, ozdobne dyplomy dla członków, protokoły zebrań ogólnych i rady zarządzającej, komisji rewizyjnej oraz komisji cyrkułowych, sprawozdania drukowane własne oraz towarzystw w innych miastach, korespondencja w sprawach administracyjnych, organizacyjnych i finansowych, deklaracje i wykazy członków, dokumentacja dotycząca darowizn, ubezpieczenia posiadanych nieruchomości, księgi inwentarzowe, korespondencja z bankami, księgi główna i kasowe, wykazu dłużników i wierzycieli, organizacja szpitala Kochanówka, wykazy zatrudnionych, księgi przyjęć do szpitala i ruchu chorych, księga ludności niestałej Kochanówki, inwentarz i wyposażenie szpitala, dzienniki kasowe oraz księgi wypłat, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń władz oraz dokumentacja finansowa innych szpitali (w tym Anny Marii), przytułków, ochronek i domów starców, akta osobowe pensjonariuszy, zapomogi dla biednych, organizacja kwest, wycinki prasowe dotyczące działalności Towarzystwa. Liczba jednostek w zespole: 7642
39/239/0 Towarzystwo Opieki nad Dziećmi "Gniazdo Łódzkie" 1907-1942 0 rozwiń
Statuty, regulaminy, korespondencja organizacyjna, protokoły posiedzeń Zarządu, ewidencja członków, dokumentacja związana z budową domu w Kałach, korespondencja z centralą stowarzyszenia w Warszawie i władzami administracyjnymi oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, finansowanie stowarzyszenia, dokumentacja finansowa, listy płacy, rejestry dzieci przebywających w zakładzie oraz ich dokumenty osobiste, fotografie wychowanków, a także wycinki prasowe dotyczące działalności. Liczba jednostek w zespole: 37
39/240/0 Łódzkie Towarzystwo Przeciwżebracze w Łodzi [1930]1936-1940 0 rozwiń
Statuty, korespondencja organizacyjna, umowa o wynajem budynku dla zarządu, protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, wykazy członków i deklaracje członkowskie, korespondencja w sprawach utrzymania przytułków, księgi inwentarzowe, listy ofiarodawców, dokumentacja finansowa, podania o przyjęcie do pracy oraz listy płac pracowników, dzienniki korespondencyjne, dokumentacja związana z opieką nad pensjonariuszami: ich dokumenty osobiste oraz ewidencja osób znajdujących się w domach noclegowych i przytułkach, pieczęcie i emblematy Towarzystwa. Liczba jednostek w zespole: 53
39/241/0 Towarzystwo Przyrodnicze im. St. Staszica w Łodzi 1926-1939 0 rozwiń
Statut, składy zarządów, Sekcja Przyrodnicza Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, protokoły z posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności i informacje o Towarzystwie, kontakty z filiami oraz innymi towarzystwami, instrukcje kancelaryjne, sprawy osobowo-socjalne, korespondencja w sprawach subwencji i dotacji dla Towarzystwa, dzienniki księgowe i inwentarz, listy i wykazy członków, ulgi i zniżki oraz dyplomy uznania dla nich, korespondencja z Miejskim Ogrodem Przyrodniczym, korespondencja w sprawie księgozbioru Towarzystwa, zielnik roślin górskich, stacja meteorologiczna, akta związane z organizacją i funkcjonowaniem Muzeum Przyrodniczo-Pedagogicznego, komunikaty Związku Muzeów w Polsce, działalność edukacyjna, organizacja wystaw własnych i udział w wystawach organizowanych przez inne instytucje, sprawy wydawnicze, prenumerata i wymiana czasopism, oferty drukarń, wydawnictw reklamowych i adresowych, korespondencja z towarzystwami zajmującymi się ochroną przyrody (między innymi utworzenie Narodowego Parku Tatrzańskiego), kontakty z władzami administracyjnymi, Policją Państwową, Polską Agencją Telegraficzną, Instytutem Bałtyckim i szkołami, korespondencja z przyrodnikami. Liczba jednostek w zespole: 104
39/242/0 Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA w Łodzi 1923-1939 0 rozwiń
Regulaminy, zarządzenia, okólniki organizacyjne, programy pracy, protokoły walnych zebrań i klubu "Przyszłość", organizacja kursów, powołanie komisji kursów, uzgadnianie programów, wykładowców i wymogów stawianych kandydatom przy przyjmowaniu na kursy, ewidencja członków YMCA i klubu szachowego, koncesje kursów, egzaminy końcowe, świadectwa ukończenia kursów, protokoły zebrań zarządów i klubów, raporty z działalności, korespondencja z innymi oddziałami YMCA i stowarzyszeniami, szkoła majstrów budowlanych, wychowanie fizyczne, kolonie letnie, kursy językowe, kluby: szachowy, fotograficzny, świetlice, finanse stowarzyszenia, budowa własnego gmachu, afisze, zaproszenia, materiały do wykładów, Kasa Przezorności i Kuchnia dla Bezrobotnych Pracowników Umysłowych przy YMCA. Liczba jednostek w zespole: 105
39/243/0 Łódzki Okręgowy Związek Gier Sportowych w Łodzi 1925-1939 0 rozwiń
Protokoły walnych zebrań zarządu z załączonymi budżetami i bilansami oraz wydziałów, komunikaty: własne, Polskiego Związku Gier Sportowych i Polskiego Związku Piłki Ręcznej, statuty i regulaminy, korespondencja w sprawach organizacji zawodów sportowych, pomiędzy klubami, protesty klubów, korespondencja pomiędzy ŁOZGS a klubami, korespondencja z Łódzkim Okręgowym Związkiem Atletycznym, wykazy i skorowidze zawodników, ewidencja sędziów gier sportowych, księga rejestracyjna zawodników, statystyka zawodów, legitymacje członkowskie sędziów, dzienniki kasowe. Liczba jednostek w zespole: 89
39/244/0 Stowarzyszenia naukowe i kulturalne w Łodzi - zbiór szczątków zespołów 1859-1939 0 rozwiń
Łódzkie Towarzystwo Lekarskie: dziennik podawczy. Komitet Szpitala Anny Marii w Łodzi: protokoły posiedzeń Komitetu, a następnie Rady Szpitalnej. Towarzystwo Filozoficzno-Socjologiczne "Spinozana Polonica" w Łodzi: protokoły posiedzeń naukowych. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Ludoznawczymi i Archeologicznymi w Łodzi: statut, protokoły walnych zgromadzeń, spis grodzisk w powiatach województwa łódzkiego. Koło Samokształceniowe im. Adama Mickiewicza w Łodzi: sprawozdania zarządu i protokoły zebrań naukowych. Koło Polonistów Oddział w Łodzi: protokoły posiedzeń zarządu. Polskie Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem: biuletyny. Towarzystwo Przyjaciół Francji Oddział w Łodzi: roczne sprawozdania kasowe. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego I Oddział Łódzki: protokół zebrania z dnia 11.01.1919 r. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Zawodowych w Łodzi: organizacja zjazdu nauczycielskiego w Warszawie w 1929 r. Towarzystwo Kultury Katolickiej w Łodzi: protokoły walnych zebrań. Oddział Łódzki Koła Pracowników Funduszu Bezrobocia przy Związku Zawodowym Pracowników Ubezpieczeń Społecznych w Polsce: protokoły posiedzeń zarządu. Katolickie Stowarzyszenie Kobiet Diecezji Łódzkiej: pogadanki dla członkiń, pisma do ks. Leona Stypułkowskiego od związków młodzieży katolickiej w sprawach szkoleniowych. Stowarzyszenie Teatralne "Thalia" w Łodzi: rejestr członków. Klub Zagadnień Życiowych: księga protokołów. Towarzystwo Polskiego Gimnazjum Filologicznego im. H. Sienkiewicza w Łodzi: statut. Niemieckie Towarzystwo Popierania Oświaty: księga protokołów zarządu. Łódzkie Męskie Towarzystwo Śpiewacze: spisy członków, korespondencja. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Zawodowych Koło Łódzkie: protokoły posiedzeń, komunikaty i okólniki, deklaracje członkowskie nauczycieli, sprawozdania z działalności, korespondencja z placówkami konsularnymi, korespondencja z zarządem głównym i kołami Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich Samorządowych, Społecznych i Prywatnych w Łodzi: statut i biuletyn, protokoły posiedzeń, deklaracje, korespondencja wychodząca i wpływająca. Koło Współpracy Intelektualnej Wyższych Urzędników Miejskich w Łodzi: protokoły posiedzeń zarządu, sekcja sportowa, dzierżawa boiska w Parku im. Poniatowskiego, umowa z firmą G. Molenda i Syn w sprawie nabycia materiałów po niższych cenach. Liczba jednostek w zespole: 47
39/244/1 Łódzkie Towarzystwo Lekarskie 1886-1903 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/244/2 Komitet Szpitala Anny Marii w Łodzi 1910-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/244/3 Towarzystwo Filozoficzno-Socjologiczne "Spinozana Polonica" w Łodzi 1935-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/244/4 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Ludoznawczymi i Archeologicznymi w Łodzi 1934-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/244/5 Koło Samokształceniowe im. Adama Mickiewicza w Łodzi 1925-1927 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/244/6 Koło Polonistów Oddział w Łodzi 1936-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/244/7 Polskie Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem 1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/244/8 Towarzystwo Przyjaciół Francji Oddział w Łodzi 1921-1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
39/244/9 Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego I Oddział Łódzki 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/244/10 Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Zawodowych w Łodzi 1929-1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 361 do 405 z 3 310 wpisów.