Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/1/0 Powiatowa Rada Narodowa w Chełmie 1944-1950 0 rozwiń
zarządzenia władz nadrzędnych i własne z lat 1944-1950 (sygn. 1-4); ewidencja członków rad narodowych, prezydiów i komisji oraz sprawy personalne pracowników samorządowych z lat 1944-1950 (sygn. 8-18); protokoły z posiedzeń plenarnych i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie z lat 1944-1950 (sygn. 19-28); akta Komisji Finansowo-Budżetowej z lat 1944-1950 (sygn. 29-33); akta Komisji Oświatowej z lat 1944-1950 (sygn. 34-38); akta Komisji Kontroli Społecznej z lat 1944-1950 (sygn. 39-49); akta Komisji Rolnej i Ziemskiej z lat 1944-1950 (sygn. 50-55); akta Komisji Kwalifikacyjnej z lat 1944-1950 (sygn. 56-57); akta Komisji Podatkowej z lat 1946-1950 (sygn. 58-59); akta Komisji Drogowej z lat 1944-1950 (sygn. 60-62); akta Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia z lat 1945-1950 (sygn. 63-64); akta innych komisji z lat 1944-1950 (sygn. 65-68); sprawy społeczno-organizacyjne, sprawy zjazdów i konferencji z lat 1944-1950 (sygn. 69-74); protokoły z posiedzeń plenarnych gminnych i miejskich rad narodowych z lat 1944-1950 (sygn. 75-114); nadzór i inspekcja rad gminnych z lat 1945-1950 (sygn. 115-121); sprawozdania z działalności PRN z lat 1944-1950 (sygn. 122-124); współpraca z Wydziałem Powiatowym i innymi urzędami z lat 1944-1950 (sygn. 125-133); akta dotyczące spraw gospodarczych, odznaczeń i in. z lat 1944-1950 (sygn. 134-137) Liczba jednostek w zespole: 139
36/2/0 Powiatowa Rada Narodowa w Hrubieszowie 1944-1950 0 rozwiń
zarządzenia władz nadrzędnych i własne z lat 1944-1950 (sygn. 1-8); ewidencja członków rad narodowych, prezydiów i komisji oraz sprawy osobowe pracowników samorządowych z lat 1944-1950 (sygn. 9-18); protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie z lat 1945-1950 (sygn. 19-28); akta Komisji Planowania z 1949 r. (sygn. 29); akta Komisji Finansowo-Budżetowej z lat 1945-1949 (sygn. 30); akta Komisji Oświatowej z lat 1944-1949 (sygn. 31-36); akta Komisji Kontroli Społecznej z lat 1946-1949 (sygn. 37-48); akta Komisji Rolnej i Ziemskiej z lat 1944-1950 (sygn. 49-53); akta Komisji Kwalifikacyjnej z lat 1948-1950 (sygn. 54-56); akta Komisji Podatkowej z lat 1946-1950 (sygn. 57-59); akta Komisji Drogowej z lat 1945-1950 (sygn. 60-61); akta Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia z lat 1945-1949 (sygn. 62-64); akta innych komisji z lat 1944-1950 (sygn. 65); sprawy społeczno-organizacyjne, sprawy zjazdów i konferencji z lat 1944-1950 (sygn. 66-72); protokoły z posiedzeń plenarnych gminnych i miejskich rad narodowych z lat 1944-1950 (sygn. 73-132); nadzór i inspekcja rad gminnych z lat 1947-1950 (sygn. 133-135); współpraca z Wydziałem Powiatowym i innymi urzędami z lat 1944-1950 (sygn. 137-143); sprawy gospodarcze, odznaczeń, zaświadczenia, poufne z lat 1944-1950 (sygn. 136, 144-160); sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie z lat 1944-1950 (sygn. 161-166) Liczba jednostek w zespole: 166
36/3/0 Powiatowa Rada Narodowa we Włodawie 1944-1950 0 rozwiń
zarządzenia i okólniki władz nadzorczych z lat 1945-1945 (sygn. 1-8); zarządzenia i okólniki Powiatowej Rady Narodowej we Włodawie z lat 1946-1950 (sygn. 9-10); ewidencja członków rad narodowych, prezydiów i komisji oraz sprawy personalne pracowników samorządowych z lat 1944-1950 (sygn. 11-29); protokoły z posiedzeń plenarnych i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włodawie z lat 1944-1950 (sygn. 30-40); akta Komisji Planowania z lat 1945-1950 (sygn. 41-42); akta Komisji Finansowo-Budżetowej z lat 1945-1950 (sygn. 43-44); akta Komisji Oświatowej z lat 1945-1950 (sygn. 45-48); akta Komisji Kontroli Społecznej z lat 1945-1950 (sygn. 49-57); akta Komisji Rolnej i Ziemskiej z lat 1944-1950 (sygn. 58-61); akta Komisji Kwalifikacyjnej z lat 1945-1950 (sygn. 62-64); akta Komisji Podatkowej z lat 1945-1950 (sygn. 65-66); akta Komisji Drogowej z lat 1945-1950 (sygn. 67); akta Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia z lat 1945-1950 (sygn. 68); akta Komisji Osiedleńczej z lat 1946-1950 (sygn. 69-75); akta innych komisji z lat 1944-1950 (sygn. 76-79); sprawy społeczno-organizacyjne, zjazdów i konferencji z lat 1945-1950 (sygn. 80-86); protokoły z posiedzeń plenarnych gminnych i miejskich rad narodowych z lat 1944-1950 (sygn. 87-104); nadzór i inspekcja rad gminnych z lat 1947-1949 (sygn. 105-107); współpraca z Wydziałem Powiatowym i innymi urzędami z lat 1944-1950 (sygn. 109-114); akta dotyczące spraw gospodarczych, odznaczeń z lat 1944-1950 (sygn. 108, 115-121); sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej we Włodawie z lat 1944-1950 (sygn. 122-125) Liczba jednostek w zespole: 125
36/5/0 Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie [1927]1944-1950[1955] 0 rozwiń
referaty: Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1950 (sygn. 1-72); Budżetowo-Gospodarczy z lat 1944-1950 (sygn. 73-87); Społeczno-Polityczny z lat 1944-1950 (sygn. 88-167, 1265-1266); Administracyjny z lat 1944-1950 (sygn. 168-241); Karno-Administracyjny z lat 1944-1950 (sygn. 242-252); Opieki Społecznej z lat 1945-1950 (sygn. 253-296); Zdrowia z lat 1946-1949 (sygn. 297-315); Weterynaryjny z 1946 r. (sygn. 316); Powiatowy Zarząd Drogowy z lat 1944-1950 (sygn. 317-420); Przemysłu i Handlu z lat 1944-1950 (sygn. 421-463); Aprowizacji z lat 1944-1950 (sygn. 464-625); Kultury i Sztuki z 1949 r. (sygn. 626); Odbudowy z lat 1947-1950 (sygn. 627-654); Powiatowy Urząd Ziemski z lat 1927-1939, 1944-1950 (sygn. 655-809); Rolnictwa z lat 1944-1950 (sygn. 810-961, 1267); Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego z lat 1945-1950 (sygn. 962-1021); Dział Samorządowy z lat 1945-1950 (sygn. 1022-1264) Liczba jednostek w zespole: 1267
36/6/0 Starostwo Powiatowe we Włodawie 1944-1950[1953] 0 rozwiń
referaty: Ogólno-Organizacyjny z lat 1945-1950 (sygn. 1-58); Budżetowo-Gospodarczy z lat 1948-1950 (sygn. 59-63); Społeczno-Polityczny z lat 1944-1950 (sygn. 64-167); Administracyjno-Prawny z lat 1945-1950[1951] (sygn. 168-240); Karno-Administracyjny z lat 1944-1950 (sygn. 241-257); Opieki Społecznej z lat 1945-1950[1951] (sygn. 258-308); Zdrowia z lat 1944-1950[1951] (sygn. 309-389); Weterynaryjny z lat 1945-1950 (sygn. 390-451); Powiatowy Zarząd Drogowy z lat 1944-1950[1952] (sygn. 452-530); Przemysłu i Handlu z lat 1944-1950[1953] (sygn. 531-677); Aprowizacji z lat 1945-1949 (sygn. 678-899); Kultury i Sztuki z lat 1944-1948 (sygn. 700-723); Odbudowy z lat 1944-1950 (sygn. 724-849); Rolnictwa i Reform Rolnych z lat 1945-1950 (sygn. 850-853); Dział Samorządowy z lat 1944-1950[1952] (sygn. 854-1055); Gospodarki Komunalnej z lat 1949-1950[1951] (sygn. 1056-1075) Liczba jednostek w zespole: 1075
36/7/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Chełmie 1944-1947[1950] 0 rozwiń
działy: administracja z lat 1944-1947 (sygn. 1-21); sprawy prawne z lat 1946-1947 (sygn. 22); finanse z lat 1945-1946 (sygn. 23-28); urządzenia rolne z lat 1944-1947 (sygn. 29-44); rolnictwo z lat 1945-1947 (sygn. 45-47); fundusz Ziemi z lat 1944-1947 (sygn. 48-50); oświata rolnicza - charakterystyki ośrodków rolnych z lat 1944-1947[-1950] (sygn. 51-58); komisje ziemskie – powiatowa i gminne z lat 1946-1947 (sygn. 59); korespondencja z lat 1944-1947 (sygn. 60-62); sprawozdawczość i statystyka z lat 1945-1947 (sygn. 63-64) Liczba jednostek w zespole: 107
36/8/0 Urząd Skarbowy w Chełmie [1920-1943]1944-1950 0 rozwiń
działy: I. Kancelaria - pisma okólne dotyczące prowadzenia kancelarii urzędu z lat 1946-1947 (sygn. 1); pisma okólne dotyczące prowadzenia spraw pracowników urzędu z lat 1946-1947 (sygn. 2); nadzór i kontrola skarbowa z lat 1946-1949 (sygn. 3); protokoły przeprowadzanych kontroli z 1949 r. (sygn. 4); ankiety budżetowo-samorządowe i wykonanie budżetów z lat 1947-1949 (sygn. 5); II. Wymiarowy - okólniki w sprawach podatkowych z lat 1946-1949 (sygn. 6-9); akta przeprowadzanych klasyfikacji ziemi gmin: Olchowiec, Siedliszcze, Wojsławice, Żmudź z lat 1926-1942 (sygn. 9a-9d; 4 j.a.); akcja wymiarowa podatku gruntowego z lat 1946-1949 (sygn. 10); statuty podatkowe MRN w Chełmie z 1946 r. (sygn. 11); protokoły z posiedzeń Powiatowej Komisji Podatku Gruntowego w Chełmie z lat 1946-1949 (sygn. 12); kataster do podatków dworskich na 1920 rok z 1920 r. (sygn. 13); rejestr wymiarowy dworskiego podatku gruntowego na lata 1931-1932 z 1931 r. (sygn. 13a); rejestr wymiarowy dworskiego podatku gruntowego z lat 1933-1934 (sygn. 14); rejestr wymiarowy podatku gruntowego z gruntów podmiejskich i włościańskiego na lata 1931-1932 z 1931 r. (sygn. 14a); rejestry wymiarowe podatków z lat 1933-1950 (sygn. 15-112); III. Egzekucyjny - ewidencja zajęć wierzytelności z lat 1936-1939 (sygn. 113); IV. Rachunkowo-Kasowy z lat 1943-1948 (sygn. 114-189); zaświadczenia Urzędu Skarbowego w Chełmie dotyczące zgłoszeń majątku ruchomego i nieruchomości po osobach zmarłych z lat 1944-1947, 1949 (sygn. 190-193) Liczba jednostek w zespole: 199
36/9/0 Urząd Skarbowy w Hrubieszowie [1922-1943]1944-1950 0 rozwiń
działy: Ogólny z lat [1922-1943]1944-1940 (sygn. 1-93, 147, 209, 217, 219, 220, 222, 230, 231, 234-250, 257-261, 263); Wymiarowy z lat [1935-]1944-1950 (sygn. 94-144, 223-229, 251-257); Rachunkowo-Kasowy z lat [1939-]1944-1950 (sygn. 146, 148-208, 216, 221, 232); Egzekucyjny z lat 1929-1948 (sygn. 245, 210-215, 233, 262, 264) Liczba jednostek w zespole: 264
36/10/0 Urząd Skarbowy we Włodawie [1931-1943]1944-1950 0 rozwiń
Kasa Skarbowa we Włodawie z 1931 r. (sygn. 134); dokumentacja z działów: Ogólny z lat 1946-1949 (sygn. 135-139); Wymiarowy z lat [1940, 1943]1944-1950 (sygn. 1-64); Rachunkowo-Kasowy z lat [1940-1943]1944-1950 (sygn. 65-133); Egzekucyjny z lat 1947-1949 (sygn. 140-145) Liczba jednostek w zespole: 145
36/11/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Chełmie [1937]1944-1951[1965] 0 rozwiń
Dział I. Ogólny, referaty: Administracyjno-Gospodarczy, Finansowy z lat 1945-1951 (sygn. 1-113, 1048-1053); Dział II. Likwidacyjny, referaty: Ewidencyjny, Kwalifikacji Prawnej, Szacunkowy, Nieruchomości, Podreferat Przemysłowy, Ruchomości z lat [1937, 1941]1944-1951[1965], sygn. (114-589, 567-660, 662-1047); Dział III. Egzekucyjny z lat 1945-1951 (sygn. 590-566, 661) Liczba jednostek w zespole: 1053
36/12/0 Urząd Celny w Chełmie 1945-1954 [1955-1956] 0 rozwiń
karta A: działy: Ogólny z lat 1946-1952 (sygn. 1-19); Rejestracyjno-Rewizyjny z lat 1950-1951 (sygn. 20-28); Rachunkowo-Kasowy z lat 1945-1950 (sygn. 29-32); karta B: korespondencja ogólna Urzędu Celnego w Chełmie (Dorohusku) z lat 1949-1956 (9 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 41
36/14/0 Inspektorat Szkolny we Włodawie [1929-1943]1944-1950[1951-1959] 0 rozwiń
część I. Akta nauczycieli, szkół, bibliotek z lat [1929-]1939-1950[1951-1955] - sygn. 1-288; zastosowano układ inwentarza w kolejności alfabetycznej haseł według wykazu akt. Materiały są przemieszane pod względem rzeczowym i chronologicznym. Trudno określić sygnaturę dla poszczególnych grup rzeczowych akt; część II. Akta osobowe nauczycieli z lat [1913-1943]1944-1950[1951-1955] - sygn. 1-278 Liczba jednostek w zespole: 580
36/15/0 Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności w Chełmie 1918-1954 0 rozwiń
sprawy organizacyjno-administracyjne z lat 1918-1954 (sygn. 1-13); sprawy finansowe z lat 1918-1952 (sygn. 14-54) Liczba jednostek w zespole: 54
36/16/0 Powiatowa Kasa Chorych w Chełmie 1920-1937 0 rozwiń
działy: Administracyjny z lat 1920-1937 (sygn. 1-74); Lekarski z lat 1926-1933 (sygn. 75-84); Finansowy z lat 1925-1934 (sygn. 85-146) Liczba jednostek w zespole: 146
36/17/0 Rada Główna Opiekuńcza Polski Komitet Opiekuńczy w Hrubieszowie 1940-1944 0 rozwiń
referaty: Ogólny, Organizacyjno-Inspekcyjny, Finansowo-Gospodarczy, Opiekuńczy z lat 1940-1944 (sygn. 1-54) - układ akt w inwentarzu jest przemieszany. Liczba jednostek w zespole: 54
36/18/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Chełmie 1944-1948 0 rozwiń
referaty: Ogólny z lat 1944-1948 (sygn. 1-8); Organizacyjno-Inspekcyjny z lat 1946-1947 (sygn. 9); Finansowo-Gospodarczy z lat 1945-1947 (sygn. 10-12); Opiekuńczy z lat 1944-1948 (sygn. 13-19). W materiałach znajdują się protokoły poinspekcyjne, preliminarze budżetowe i sprawozdania kasowe oraz sprawy - pomocy zimowej, schroniska dla bezdomnych, kuchni oraz kolonii i półkolonii. Liczba jednostek w zespole: 19
36/19/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Hrubieszowie 1944-1949 0 rozwiń
referaty: Ogólny, Finansowo-Gospodarczy z lat 1944-1949 (sygn. 1-48) - protokóły posiedzeń Zarządu, zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych, ewidencja i rozdział darów z UNRRA, sprawy majątku PKOS w Hrubieszowie oraz sprawy punktów rozdzielczych i ich zaopatrzenie. Ze względu na przemieszanie materiałów nie ustalono sygnatury dla poszczególnych referatów. Liczba jednostek w zespole: 48
36/20/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej we Włodawie [1942-1943]1944-1949 0 rozwiń
referaty: Ogólny z lat 1946-1949 (sygn. 1-20) - okólniki i zarządzenia, protokóły posiedzeń Zarządu, plany pracy i sprawozdania z działalności oraz sprawy personalne; Organizacyjno-Inspekcyjny z lat 1942-1949 (sygn. 21-24) - akta RGO sprawozdania, protokóły Inspektora WKOS; Finansowo-Gospodarczy z lat 1944-1949 (sygn. 25-40) - preliminarze, bilanse i sprawozdania budżetowe, księgi kasowe, książki magazynowe, protokóły przyjęcia darów, sprawy kuchni i akcji pomocy zimowej Liczba jednostek w zespole: 40
36/21/0 Polski Czerwony Krzyż w Hrubieszowie 1931-1947 0 rozwiń
sprawy ogólno-organizacyjne z lat 1931-1946 (sygn. 3, 14-22, 24, 39-40); sprawy finansowo-gospodarcze z lat 1935-1947 (sygn. 29-38); sprawy pomocy lekarskiej, opieki nad jeńcami i uchodźcami z lat 1937-1946 (sygn. 1, 2, 4-13, 23, 25-28) Liczba jednostek w zespole: 40
36/22/0 Szpital pod wezwaniem św. Mikołaja w Chełmie 1915-1949 0 rozwiń
działy: Ogólny z lat 1921-1947 (sygn. 1-22); Finansowo-Gospodarczy z lat 1926-1946 (sygn. 23-105, 134-163); Administracyjny z lat 1917-1949 (sygn. 106-133); Akta Ekspozytury do Walki z Epidemiami w Kowlu z lat 1924-1931 (sygn. 164) Liczba jednostek w zespole: 164
36/23/0 Szpital Sejmikowy w Dorohusku pow. Chełm 1926-1934 0 rozwiń
zachowały się akta: sekretarza-rachmistrza z lat 1929-1934 (sygn. 1-5); intendenta-kasjera z lat 1926-1932 (sygn. 6-12) Liczba jednostek w zespole: 12
36/24/0 Akta aptek powiatu chełmskiego - zbiór szczątków zespołów 1922-1950 0 rozwiń
24/1 Apteka Józefa Papużyńskiego w Chełmie korespodencja i okólniki z lat 1922-1940, 1947-1950 (sygn. 1-4); dzienniki główna z lat 1940-1950 (sygn. 5-10); inwentarze leków z lat 1938-1946 (sygn. 11-12); przychód i rozchód środków odurzających z lat 1931, 1938-1942 (sygn. 13-16); sposób sporządzania leków z lat 1933-1938 (sygn. 17); 24/2 Apteka spadkobierców Feliksa Gency w Dorohusku, pow. Chełm korespondencja z lat 1945-1949 (sygn. 1); akta finansowe apteki z lat 1946-1948 (sygn. 2-5); spis inwentarza lekarstw apteki z lat 1946-1948 (sygn. 6-9); remanent apteki z lat 1940, 1943 (sygn. 10-11); księgi kontroli lekarstw z lat 1942-1943, 1948-1949 (sygn. 12-13, 15), książka laboratoryjna z lat 1946-1949 (sygn. 14) 24/3 Apteka Stanisława Makiełły w Chełmie inwentarz z lat 1939-1942 (sygn. 1); bilanse i sprawy finansowe z lat 1939-1950 (sygn. 2) Liczba jednostek w zespole: 34
36/24/1 Apteka Stanisława Makiełły w Chełmie 1939-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/24/2 Apteka Józefa Papużyńskiego w Chełmie 1922-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
36/24/3 Apteka spadkobierców Feliksa Gency w Dorohusku 1940-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
36/25/0 Wydział Powiatowy w Chełmie [1913]1918-1944[1949] 0 rozwiń
administracja ogólna z lat 1927-1943 (sygn. 1-8); rachuba i sprawozdawczość z lat 1930-1943 (sygn. 9-34); majątek komunalny z lat [1913]1918-1944[1949] (sygn. 35-39); sprawy opieki społecznej, oświaty, sprawy rolne, straży pożarnej oraz działalności kas oszczędności z lat 1920-1938 (sygn. 40-45); akta osobowe pracowników Wydziału Powiatowego w Chełmie z lat 1920-1944 (sygn. 46-115) Liczba jednostek w zespole: 127
36/27/0 Akta miasta Dubienki [1773]1850-1915 0 rozwiń
rejestry klasyfikacyjne i pomiarowe gruntów miejskich, opisy posiadłości, książka rachunkowa, protokóły szkód wojennych z lat [1773]1850-1915 (sygn. 1-6) Liczba jednostek w zespole: 6
36/28/0 Akta miasta Hrubieszowa 1864-1950[1951] 15146 rozwiń
Akta magistratu miasta Hrubieszowa - 1864-1914 - sygn. (1-6); I. Okres II Rzeczypospolitej (1918-1939): sprawy organizacyjne z lat 1927-1939[-1947] (sygn. 7-11); sprawy budżetowo-finansowe z lat 1918-1939 (sygn. 12-59, 197); sprawy gospodarcze z lat 1924-1926, 1930-1934 (sygn. 60-62); II. Okres okupacji niemieckiej (1939-1944): sprawy organizacyjne z lat 1940-1943 (sygn. 63-66); sprawy budżetowo-finansowe z lat 1940-1944[-1950] (sygn. 67-88, 198, 199); sprawy wewnętrzno-administracyjne z lat 1940-1944 (sygn. 89-91); III. Okres powojenny (1944-1950): sprawy organizacyjne z lat 1944-1950 (sygn. 92-100); sprawy budżetowo-finansowe z lat 1944-1950[1951] (sygn. 108-131); sprawy gospodarcze z lat 1944-1949 (sygn. 132-137); sprawy wewnętrzno-administracyjne z lat 1944-1950 (sygn. 138-149); IV. Księgi ludności miasta Hrubieszowa z lat [1876-]1900-1915, 1923, 1937 (sygn. 150-196); V. Sprawy personalne pracowników Zarządu Miejskiego z lat 1948-1949 (sygn. 200); zbiór dowodów stwierdzających tożsamość osób z lat 1920-1918 (sygn. 201) Liczba jednostek w zespole: 200
36/29/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Krasnymstawie 1944-1947[1950] 0 rozwiń
rejestry pomiarowe majątków oraz akta i korespondencja dotycząca parcelacji majątków z lat 1944-1947[1950] (sygn. 1-29) Liczba jednostek w zespole: 29
36/30/0 Akta miasta Włodawy 1837-1950[-1951] 0 rozwiń
Akta Magistratu miasta Włodawy z lat 1837, 1915 (sygn - 1, 201); Zarząd Miejski we Włodawie, Miejska Rada Narodowa we Włodawie z lat 1944-1950[-1951] (sygn. 2-201) Liczba jednostek w zespole: 227
36/31/0 Akta gminy Bukowa w Sawinie 1900-1954 0 rozwiń
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1930-1954 (sygn. 1-4, 43-106); Finansowo-Budżetowy z lat 1921-1922, 1927-1954 (sygn. 5-16, 107-205); Gospodarki Gminnej z lat 1927-1939, 1944-1954 (sygn. 17-24, 206-236); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1900, 1904, 1925, 1939, 1941-1954 (sygn. 25-42, 237-304) Liczba jednostek w zespole: 305
36/32/0 Akta gminy Krzywiczki w Pokrówce 1865-1954 0 rozwiń
urząd wójta gminy z lat 1865-1917 (sygn. 1-15d); działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1938-1939, 1944-1954 (sygn. 16-97); Finansowo-Budżetowy z lat 1944-1954 (sygn. 107-134, 152, 158-202, 255-273); Gospodarki Gminnej z lat 1940-1941, 1944-1954 (sygn. 274-207); Administracji Społecznej) z lat 1946-1954 (sygn. 308-325); Administracyjny (sprawy poruczone)- 1944-1954 (sygn. 326-364, 367-241) Liczba jednostek w zespole: 341
36/33/0 Akta gminy Olchowiec w Wierzbicy 1833-1954 0 rozwiń
urząd wójta gminy z lat 1833-1915 (sygn. 01-22); działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1936-1954 (sygn. 1-50); Finansowo-Budżetowy z lat 1941-1942, 1945-1954 (sygn. 52-86, 110-142, 158-197); Gospodarki Gminnej z lat 1945-1954 (sygn. 198-219); Administracji Społecznej z lat 1946-1954 (sygn. 220-229); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1944-1954 (sygn. 230-283) Liczba jednostek w zespole: 268
36/34/0 Akta gminy Pawłów 1887-1954 0 rozwiń
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1916-1921, 1923-1954 (sygn. 1-9); Finansowo-Budżetowy z lat 1917, 1925, 1927-1935, 1937-1954 (sygn. 10-15, 19-25, 27, 97-132, 163-168, 172-211, 241-245, 247-256); Gospodarki Gminnej z lat 1887, 1938-1939, 1944 (sygn. 28-30, 257-276); Administracji Społecznej z lat 1944-1954 (sygn. 277-286); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1915, 1919-1925, 1933-1935, 1938, 1942-1954 (sygn. 31-38, 287-329, 334-363) Liczba jednostek w zespole: 297
36/35/0 Akta gminy Rakołupy w Leśniowicach 1942-1954 0 rozwiń
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1954 (sygn. 5-56); Finansowo-Budżetowy z lat 1942-1954 (sygn. 1-4, 44-91, 119-125, 129, 131-157, 178-182, 184-190); Gospodarki Gminnej z lat 1945-1954 (sygn. 191-217); Administracji Społecznej z lat 1945-1954 (sygn. 218-227); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1945-1954 (sygn. 228-310) Liczba jednostek w zespole: 250
36/36/0 Akta gminy Rejowiec 1900-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy z lat 1900, 1918-1949 (sygn. 0a-27, 31-63, 65-67); działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1945-1954 (sygn. 68-137); Finansowo-Budżetowy z lat 1944-1954 (sygn. 138-169, 195-200, 207-260, 277-303); Gospodarki Gminnej z lat 1945-1954 (sygn. 304-338); Administracji Społecznej z lat 1944-1945, 1947-1953 (sygn. 339-353); Administracyjny z lat 1944-1954 (sygn. 354-463) Liczba jednostek w zespole: 443
36/37/0 Akta gminy Siedliszcze 1909-1954 0 rozwiń
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1909-1910, 1919, 1921-1925, 1928-1954 (sygn. 1-44, 171-143); Finansowo-Budżetowy z lat 1919-1923, 1925-1954 (sygn. 45-70, 78-92, 96-101, 244-277, 302-305, 310-356, 380-391); Gospodarki Gminnej z lat 1919-1926, 1930-1933, 1937, 1939-1940, 1943-1954 (sygn. 102-138, 392-421); Administracji Społecznej z lat 1944-1945 (sygn. 422-443); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1917-1919, 1922-1954 (sygn. 139-170, 444-486, 491-525) Liczba jednostek w zespole: 461
36/38/0 Akta gminy Staw 1900-1954 0 rozwiń
akta sprzed 1918 r. - 1900, 1909-1915 (sygn. 1-5, 14a-14l); działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1936, 1944-1954 (sygn. 6, 15-107); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1954 (sygn. 7-11, 108-254); Gospodarki Gminnej z lat 1913-1919, 1945-1954 (sygn. 12, 255-282); Administracji Społecznej z lat 1947-1954 (sygn. 283-295); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1944-1954 (sygn. 13-14, 296-384) Liczba jednostek w zespole: 378
36/39/0 Akta gminy Świerże 1900-1954 0 rozwiń
księgi ludności stałej - Marysin, Ruda kol. (sygn. 0a-0b); działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1930-1937, 1944-1954 (sygn. 1-51, 331); Finansowo-Budżetowy z lat 1937-1938, 1940-1954 (sygn. 52-76, 94-95, 100, 102-104, 171-181, 323-327); Gospodarki Gminnej z lat 1944-1954 (sygn. 182-211); Administracji Społecznej z lat 1946-1954 (sygn. 212-227); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1917, 1920, 1935, 1937-1954 (sygn. 228-287, 290-322, 328-330, 332-335) Liczba jednostek w zespole: 289
36/40/0 Akta gminy Turka w Dorohusku 1885-1954 0 rozwiń
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1932-1938, 1942-1954 (sygn. 1, 23-104); Finansowo-Budżetowy z lat 1926-1954 (sygn. 2-5, 9-10, 112-134, 150-152, 162-165, 174-227, 243-266); Gospodarki Gminnej z lat 1932-1954 (sygn. 11-17, 267-311); Administracji Społecznej z lat 1944-1951 (sygn. 312-322); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1885, 1900, 1944-1954 (sygn. 18-22h, 323-397, 400-444) Liczba jednostek w zespole: 404
36/41/0 Akta gminy Wiszniowice w Cycowie 1862-1954 0 rozwiń
materiały archiwalne z lat 1862-1915 (sygn. 274-291); działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1946-1954 (sygn. 1-66, 292); Finansowo-Budżetowy z lat 1929-1940, 1944-1954 (sygn. 71-94, 104-107, 113-116, 119-175, 179-181, 202-216, 265-272); Gospodarki Gminnej z lat 1927, 1946-1954 (sygn. 217-234, 264); Administracji Społecznej z lat 1948-1954 (sygn. 235-241); Administracyjny (sprawy poruczowen z lat 1928-1932, 1946-1954 (sygn. 242-259, 262-263, 273) Liczba jednostek w zespole: 261
36/42/0 Akta gminy Wojsławice 1909-1954 0 rozwiń
część I - działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1915-1922, 1925-1933, 1939-1941 (sygn. 1-9); Finansowo-Budżetowy z lat 1929-1944 (sygn. 10-28, 36-38, 44-50); Gospodarki Gminnej z lat 1927-1929, 1931, 1941-1944 (sygn. 51-56); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1909, 1932-1936 (sygn. 57-63); część II - działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1942-1954 (sygn. 1-71, 307-319, 322-323); Finansowo-Budżetowy z lat 1940-1954 (sygn. 72-108, 145-178, 199-205, 320, 321); Gospodarki Gminnej z lat 1946-1954 (sygn. 238-249); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1945-1954 (sygn. 250-272, 274-300, 324-325) Liczba jednostek w zespole: 320
36/43/0 Akta gminy Żmudź 1870-1954 0 rozwiń
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1921-1939, 1944-1954 (sygn. 1-21, 168-217); Finansowo-Budżetowy z lat 1928-1954 (sygn. 22-50, 59-64, 66-68, 70-84, 220-244, 272-311, 333-339); Gospodarki Gminnej z lat 1911-1941, 1945-1954 (sygn. 85-98, 340-363, 414); Administracji Społecznej z lat 1944-1953 (sygn. 364-377, 415-416); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1870, 1877, 1901, 1904, 1913, 1932-1954 (sygn. 99-133k, 134-167, 378-413) Liczba jednostek w zespole: 369
36/44/0 Akta gminy Bełz 1937-1951 0 rozwiń
protokół parcelowy gromady Leszczków, bez daty (sygn. 1); budżet zakładu opiekuńczego „Domu ubogich” na rok 1937/1938 z 1937 r. (sygn. 2); budżet przedsiębiorstwa miejskiego rzeźni na rok 1937/1938 z 1937 r. (sygn. 3); budżet administracyjny na rok 1937/1938 z 1937 r. (sygn. 4); roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1937/1938 z 1938 r. (sygn. 5); dział Ogólno-Organizacyjny - protokoły sesji rady, posiedzeń prezydium, sprawozdania z lat 1950-1951 (sygn. 6-9, 44); dział Finansowo-Budżetowy - preliminarze budżetowe, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe oraz rejestry wymiarowe podatku gruntowego z 1950 r. (sygn. 10-41); dział Administracyjny - wykazy ludności ukraińskiej z 1944 r. (sygn. 42-43) Liczba jednostek w zespole: 44
36/45/0 Akta gminy Białopole 1869-1954 0 rozwiń
zachowały się materiały archiwalne w postaci skorowidza do księgi ludności stałej z lat 1869-1920 (sygn. 10) oraz z działów: Ogólno-Organizacyjny z lat 1946-1954 (sygn. 14-55); Finansowo-Budżetowy z lat 1929-1954 (sygn. 1-4, 8-9, 56-79, 82-84, 90-91, 98-131, 151-155); Gospodarki Gminnej z lat 1944-1954 (sygn. 156-181); Administracji Społecznej z lat 1944-1954 (sygn. 182-188); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1926-1939, 1943-1854 (sygn. 10, 11-13, 189-209) Liczba jednostek w zespole: 182
Wyświetlanie 1 do 45 z 694 wpisów.