Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Nadarzynie

Sygnatura
73/180/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1913 akta małżeństw 1826-1860 akta urodzeń, małżeństw 1862 akta zgonów 1870-1901 akta urodzeń 1871-1916 aneksy do akt małżeństw 1826-1829, 1831-1833, 1835, 1837-1846, 1850, 1852-1853, 1855, 1858-1862, 1864, 1867-1874, 1879, 1881-1883, 1886, 1897-1899, 1901, 1903

Dzieje twórcy:

Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. Wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1.01.1946 roku

Daty skrajne:

1826-1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1916, 1826-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

138

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

133

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 133
spis zdawczo-odbiorczy Tak 5ja
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 133
spis zdawczo-odbiorczy Tak 5ja

zmiana nazwy zespołu - protokół z posiedzenia Komisji Metodycznej Nr 2 z dnia 26.10.2016