Akta stanu cywilnego Parafii Menonitów w Kazuniu Niemieckim

Sygnatura
73/514/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1376

Zawartość:

akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1832-1836, 1838-1847, 1849-1886, 1889-1891, 1893, 1895, 1897-1904, 1906-1913, 1916, 1919-1922, 1935 akta małżeństw, zgonów 1837 akta urodzeń 1905 akta zgonów 1929 akta urodzeń, zgonów 1937 aneksy do akt małżeństw 1834-1847, 1849-1850, 1852-1868, 1870-1878, 1880-1882, 1884, 1886, 1889-1892, 1895, 1897, 1904, 1906-1908, 1919-1922, 1929, 1935

Dzieje twórcy:

Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. Wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1.01.1946 roku

Daty skrajne:

1832-1937

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1832-1847, 1849-1886, 1889-1893, 1895-1895, 1897-1913, 1916-1922, 1929-1929, 1935-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

148

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

40

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 148ja
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie 40ja

zmiana nazwy zespołu - protokół z posiedzenia Komisji Metodycznej Nr 3 z dnia 6 grudnia 2016