Akta gminy Błędów

Sygnatura
73/1329/0
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców, protokóły z posiedzeń Zarządu Gminnego, Gminnej Rady Narodowej , Prezydium Gminnej Rady Narodowej i z posiedzeń Komisji, wykazy ludności, zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, dróg, mostów, statystyka produkcji rolnej, sprawy osobowe członków gminnych, wykazy członków prezydium i pracowników gminy, wybory sołtysów, protokóły pokontrolne, bezpieczeństwo i porządek publiczny, skargi i zażalenia, budżety, sprawy oświaty, kultury i sztuki, zdrowie publiczne i akcja sanitarna, sprawy lokalowe, inwestycje, sprawy aprowizacji, handlu i przemysłu, sprawy rolnictwa, weterynaria, elektryfikacja wsi.

Dzieje twórcy:

Prace gmin od 1864 roku regulowała ustawa o samorządzie gminnym w Królestwie Polskim. Po odzyskaniu niepodległości dekretem z 1918 roku utworzone zostały rady gminne wykonawcze, przy zachowaniu zebrań wiejskich jako organu uchwalającego. Od 1933 roku rady gminne ustanowione zostały jako organy stanowiące i kontrolujące, natomiast zarządy gminne ustanowione zostały jako organ zarządzający i wykonawczy. W okresie okupacji niemieckiej władze w gminie sprawował wójt, w latach 1944-1950 stan prawny i organizacja władz administracyjnych zachowały zasadnicze elementy stanu przedwojennego. Do najstarszych gmin w powiecie grójeckim, które powstały w 70 i 80 latach XIX wieku należą gmina Belsk, Błędów, Drwalew, Goszczyn (Rykały), Kobylin, Lipie, Nowa Wieś i Lechanice. Gmina Borowe i Jasieniec powstały na początku XX wieku. Natomiast gmina Konary została powołana do życia w 1945 roku, a gmina Rososz w 1952 roku. W 1951 roku został utworzony powiat piaseczyński, do którego została włączona część powiatu grójeckiego, to jest gmina Czersk i Kąty. Akta tych gmin stanowią część inwentarza akt gminnych z powiatu piaseczyńskiego. Z gminy Borowe odeszła część terytorium, między innymi osada Przybyszew do powiatu Białobrzegi. W powiecie grójeckim istniała oprócz wymienionych gmina Komorniki której siedziba mieściła się w Tarczynie jednak z tej gminy nie zachowały się żadne akta. W 1950 roku zniesione zostały zarządy gmin i stanowisko wójta, władze w gminie przejęły gminne rady narodowe. W 1954 roku gminne rady narodowe zostały zlikwidowane i z dniem 1.01.1955 roku powołane zostały gromadzkie rady narodowe.

Daty skrajne:

1885-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1885-1954, 1885-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

145

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

136

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 136
spis roboczy Tak 9ja
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 136
spis roboczy Tak 9ja