Akta miasta Ostrowi Mazowieckiej

Sygnatura
79/386/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi ludności stałej i skorowidz nazwisk (1906–1915) (sygn. 1–27), pomoc dla rodzin żołnierzy (1915), sprawy finansowe (przychody i rozchody) (1914–1918) (sygn. 60–66), wykazy ludności stałej (1915–1939) (sygn. 28–58), rejestr osób opuszczających miasto (1932–1934) (sygn. 59), likwidacja Komunalnej Kasy Oszczędności (1950) (sygn. 67).

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1906-1939, 1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1906-1939, 1950-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

74

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 74 j.a.

Nr mikrofilmu 317716 - 317741