"Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni R.P. Oddział w Ełku

Sygnatura
64/3/0
Daty skrajne
1945-1956
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta organizacji oraz dokumenty brakowania i porządkowania akt przez PSS w Ełku, protokoły porewizyjne i powizytacyjne, plany produkcyjne i finansowe, bilanse i sprawozdania finansowe, akta personalne, dzienniki główne

Dzieje twórcy:

Związek Gospodarczy Spółdzielni R.P. "Społem" Oddział w Ełku został założony 1 września 1945 roku i zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Ełku 28 listopada 1945 roku. Podlegał Centralnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie. Zadania przedsiębiorstwa to: wspólny zakup towarów dla spółdzielni, skupywanie surowców, przerabianie ich i przechowywanie (artykuły zbożowe, owoce, warzywa), prowadzenie własnych składów i zakładów przetwórczych, nabywanie, budowanie, wynajem i wydzierżawianie wszelkich nieruchomości na cele związkowe, w szczególności dla produkcji przemysłowej, rolnej oraz wymiany towarowej, utrzymywanie własnych agentur w kraju i za granicą, wypuszczanie obligacji na podstawie koncesji państwowych i komunalnych, prowadzenie ubezpieczeń wzajemnych. Powstały następujące działy: ogólny, księgowości, sprzedaży, magazynów, transportu, hurtownia Państwowego Monopolu Spirytusowego, dział zbożowy. Głównym zadaniem Oddziału było zaopatrywanie ludności poprzez spółdzielnie miejskie i gminne w towary przydziałowe po cenach ustalonych i wolnorynkowe po cenach najniższych. Terenem działalności były powiaty: Ełk, Grajewo, Olecko, Gołdap, Pisz, Augustów i Suwałki. Likwidacja Oddziału "Społem" w Ełku nastąpiła 30 listopada 1950 roku.

Daty skrajne:

1945-1956

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1956.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak