Państwowe Liceum Mechaniczne I stopnia w Ełku

Sygnatura
64/5/0
Daty skrajne
1947-1952
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Kancelaria szkoły: okólniki, sprawy organizacyjne, plany pracy i sprawozdania z działalności, protokoły kontroli i posiedzeń rady pedagogicznej, katalogi klasyfikacyjne, dokumentacja finansowa, korespondencja, akta osobowe nauczycieli i pracowników; Warsztaty: protokoły posiedzeń rady warsztatowej, plany produkcji, praktyki wakacyjne, dokumenty fiansowe, akta osobowe pracowników warsztatów

Dzieje twórcy:

Szkoła powstała 1.10.1947 roku pod nazwą Państwowe Gimnazjum Mechaniczne i miała za zadanie kształcenie fachowych pracowników przemysłu. Początkowo mieściła się w gmachu przy ul. Czerwonej Armii 14 razem z Publiczną Średnią Szkołą Zawodową i Państwowym Gimnazjum Krawieckim. Od 1.01.1948 r. Gimnazjum Mechaniczne przeniosło się do gmachu przy ul. Armii Czerwonej 1 (budynek gimnazjum niemieckiego). 1 września 1948 r. pismem Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego zostało przemianowane na Państwowe Liceum Mechaniczne I stopnia. Dalsza reorganizacja nastąpiła 1 stycznia 1950 roku, Liceum zostało połączone z Publiczną Średnią Szkołą Zawodową. Od roku szkolnego 1950/51 na mocy zarządzenia DOSZ zaczyna swe istnienie Zasadnicza Szkoła Zawodowa, posiadająca dwie pierwsze klasy, jednocześnie są klasy wyższe istniejącego Liceum Mechanicznego. Państwowe Liceum Mechaniczne kończy swoją działalność w 1952 roku.

Daty skrajne:

1947-1952

Klasyfikacja:

instytucje nauki i oświaty

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany warunkowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

109

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

109

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

1.0

Ogółem metrów bieżących:

0.02

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

1951-1952

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie