Urząd Katastralny w Olecku

Sygnatura
64/98/0
Daty skrajne
1861-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta ogólne (korespondencja, okólniki, zażalenia, wytyczne dot. podatków), zestawienia zmian stanu posiadania własności ziemskich, wykazy zmian w podatkach od budynków, oszacowanie nieruchomości, wykazy szacunkowe posiadłości różnej wielkości, sprawy podziału dochodów, wykazy zmian w stanie budynków, opisy i charakterystyka stanu posiadania nowych budynków, mapy katastralne

Dzieje twórcy:

Ustawa władz pruskich o rewizji podatku gruntowego z 21 maja 1861 roku wprowadziła ujednolicenie poboru podatków w państwie pruskim. Na mocy tej ustawy zostały powołane władze katastralne. Lata 1861-1865 poświęcono na przygotowanie podstawowej dokumentacji pomiarowo-ewidencyjnej i szacunkowej, nazywanej katastrem gruntowym i budynkowym. 1 kwietnia 1865 roku powołano specjalne urzędy do bieżącego uzupełniania sporządzonego w okresie przygotowawczym katastru gruntowego i budynkowego. W poszczególnych powiatach powołano specjalnych urzędników do prowadzenia akt katastralnych, po kilku latach ustaliła się nazwa dla placówek powiatowych - Koeniglich Preussisches Katasteramt, w późniejszym okresie - Katasteramt. Na czele centralnej placówki przy rejencji - Biura Katastralnego - stał inspektor katastralny, który przeprowadzał okresowe kontrole w podległych urzędach katastralnych. Podział rejencji na obręby i nadanie tym obrębom numeracji przeprowadzono już w okresie przygotowawczym w latach 1861-1865. W skład jednego obrębu wchodziła jedna gmina wiejska lub samodzielny obszar dworski, wyjątkowo łączono obszar wsi i obszar dworski w jeden obręb. Urząd Katastralny w Olecku zasięgiem swojego działania obejmował powiat Olecko.

Daty skrajne:

1861-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1861-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Katasteramt in Treuburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1504

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1504

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

11.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak