Wydział Powiatowy Ełk

Sygnatura
64/104/0
Daty skrajne
1915-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Finansowy (budżety, zezwolenia na pożyczki, kredyty) sygn. 1-32, hipoteka podatków czynszowych sygn. 33-199, Wydział Rolny sygn. 200-300

Dzieje twórcy:

Wydziały powiatowe na terenie państwa pruskiego zostały powołane ustawą z 13 grudnia 1872 roku, znowelizowaną 19 marca 1881 roku. Wydział powiatowy składał się z landrata, który był przewodniczącym wydziału i sześciu członków wybranych przez sejmik na 6 lat. Landrat był kierownikiem ogólnej administracji powiatu i jako przewodniczący sejmiku powiatowego przedstawicielem samorządu powiatu.Władzą nadrzędną landrata ełckiego był prezydent rejencji gąbińskiej (Gumbinnen), od 1905 roku rejencji olsztyńskiej. Zakres działania wydziału powiatowego jako organu administracji obejmował sprawy opieki nad ubogimi, zezwolenia na zmianę granic gmin, zatwierdzanie uchwał gminnych, kontrolę finansów gmin, zatwierdzanie planów rozdziału danin i podatków ustalonych przez gminy, koncesje na prowadzenie małych zakładów przemysłowych, gastronomicznych i handlu detalicznego, sprawy budowy szkół, subsydia na rzecz związków szkolnych, zezwolenia na budowy, sprawy sanitarne. Do zadań wydziału powiatowego jako organu samorządu należało: przygotowanie i wykonanie uchwał sejmiku powiatowego, mianowanie urzędników, nadzór nad powiatową kasą komunalną (Kreiskommunalkasse) i powiatową kasą oszczędności (Kreissparkasse), ustalanie budżetu powiatu, kontrola i sprawy personalne władz gminnych i urzędów okręgowych.

Daty skrajne:

1915-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1915-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuss Lyck

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

300

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

300

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak