Urząd Stanu Cywilnego Orłowo

Sygnatura
64/289/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
2626

Zawartość:

księgi urodzeń z lat:1880-1884, 1886-1901, 1904, 1906, 1916; 1918,1920; księgi małżeństw z lat: 1875-1876, 1879-1880, 1882, 1884-1893, 1895-1905, 1916-1920, 1923-1925, 1931, 1935-1940; księgi zgonów z lat: 1880-1888, 1890-1906, 1909, 1916-1917, 1919-1920, 1927-1930, 1937,1941

Dzieje twórcy:

Urząd Stanu Cywilnego Orłowo powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Giżycko i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37).

Daty skrajne:

1875-1941

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1875-1876, 1879-1941.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Orlowen

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

98

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

91

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.99

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak