Urząd Stanu Cywilnego Sady

Sygnatura
64/332/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
857

Zawartość:

księgi urodzeń z lat 1874-1887, księgi małżeństw z lat 1874-1887, księgi zgonów z lat 1874-1887, skorowidze do ksiąg urodzeń, zgonów

Dzieje twórcy:

Urząd Stanu Cywilnego Sady powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Mrągowo i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37). Został zlikwidowany 1.01.1888 roku, a jego kompetencje przejął Urząd Stanu Cywilnego Mikołajki.

Daty skrajne:

1874-1887

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1887.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Schaden

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

27

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

27

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.38

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.38

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie indeks osobowy do ksiąg urodzeń i zgonów
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak

wyłączono z zespołu Urząd Stanu Cywilnego Mikołajki w 1994 r.