Sąd Gminny 3-go Okręgu powiatu miechowskiego

Sygnatura
21/162/0
Daty skrajne
[1855] 1877-1914 [1931]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

repertoria sygn 1-14 skorowidze sygn 15-51 akta spraw sygn 52-957

Dzieje twórcy:

Podstawą działania sądów gminnych były ustawy z 1860 i 1864 roku. Funkcjonowały one przy każdej większej gminie. W skład sądu wchodził sędzia i dwóch ławników. Do ich kompetencji należało rozpatrywanie spraw z powództwa cywilnego i sprawy o drobne występki policyjne. Ukazy z 1875 i 1876 roku wprowadziły zmiany w organizacji tych instytucji. Zwiększył się obszar ich działania i uprawnienia. Wyroki sądów gminnych można było zaskarżyć do Zjazdu Sędziów Pokoju w trybie apelacji. Sądy gminne zakończyły działalność w okresie I wojny światowej. Władze okupacyjne reaktywowały ich funkcjonowanie, a w 1916 roku zmieniły ich nazwę na Sąd Pokoju. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

[1855] 1877-1914 [1931]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1855-1876, 1877-1914, 1915-1931.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Gminnyj Sud 3-go Okruga Měchovskago Uězda

Języki:

rosyjski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

963

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

963

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.81

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.81

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

sygn. z oznaczeniem literowym 218a, 455a, 733a, 755a, 792a, 842a, 862a, 913a