Sąd Gminny 6-go Okręgu powiatu miechowskiego

Sygnatura
21/165/0
Daty skrajne
1877-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

repertoria sygn 1-7, skorowidze sygn 8-20, akta spraw sygn 21-888, 360a, 315a, 284a, 208a, 178a, 99a

Dzieje twórcy:

Podstawą działania sądów gminnych były ustawy z 1860 i 1864 roku. Funkcjonowały one przy każdej większej gminie. W skład sądu wchodził sędzia i dwóch ławników. Do ich kompetencji należało rozpatrywanie spraw z powództwa cywilnego i sprawy o drobne występki policyjne. Ukazy z 1875 i 1876 roku wprowadziły zmiany w organizacji tych instytucji. Zwiększył się obszar ich działania i uprawnienia. Wyroki sądów gminnych można było zaskarżyć do Zjazdu Sędziów Pokoju w trybie apelacji. Sądy gminne zakończyły działalność w okresie I wojny światowej. Władze okupacyjne reaktywowały ich funkcjonowanie, a w 1916 roku zmieniły ich nazwę na Sąd Pokoju. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1877-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1877-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Gminnyj Sud 6-go Okruga Měchovskago Uězda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

890

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

890

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak