Sąd Pokoju w Kielcach

Sygnatura
21/167/0
Daty skrajne
[1915] 1918-1928
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

repertoria i skorowidze spraw cywilnych i karnych, księgi zarządzeń prezesa, akta spraw cywilnych o podział majątku, przywrócenie zakłóconego posiadania, wyjście z niepodzielności, rozgraniczenie, redukcje testamentu, eksmisje, zwrot pieniedzy. sygn 1-9

Dzieje twórcy:

Wybuch I wojny światowej zahamował chwilowo działalność sądów gminnych jednak już pod koniec 1915 r. wojskowi komendanci obwodów na polecenie wojskowego generał gubernatora polecili wszystkim sądom podjąć czynnosci urzędowe zachowując dawne siedziby i zasięg terytorialny sądów gminnych. Rozporządzenie Naczelnego Wodza z 9 maja 1916 r. sądom gminnym nadało nazwę sądów pokoju rozszerzajac częściowo ich kompetencje. Przepisy o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskim z 18 lipca 1917 nadały sądom i urzędom wymiaru sprawiedliwości nazwę królewsko polskich. Do kompetencji sądów pokoju należało rozpatrywanie spraw wchodzących w zakres czynności byłych sądów gminnych z pewnymi zmianami i uzupełnieniami działały one do 1928 r czyli do chwili powołania sądów grodzkich. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

[1915] 1918-1928

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1915-1917, 1918-1928.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

109

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

109

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie