Sąd Pokoju w Chęcinach

Sygnatura
21/169/0
Daty skrajne
[1917] 1918-1928
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta spraw cywilnych o podział majątku, zwrot pieniędzy, wyjście z niepodzielności, wyłączenie ze spisu inwentarza, wyrugowanie, przywrócenie stanu posiadania, eksmisja, podział majątku, podział kapitału, przerachowanie sygn 1-449

Dzieje twórcy:

Wybuch I wojny światowej zahamował chwilowo działalność sądów gminnych jednak już pod koniec 1915 r. wojskowi komendanci obwodów na polecenie wojskowego generał gubernatora polecili wszystkim sądom podjąć czynnosci urzędowe zachowując dawne siedziby i zasięg terytorialny sądów gminnych. Rozporządzenie Naczelnego Wodza z 9 maja 1916 r. sądom gminnym nadało nazwę sądów pokoju rozszerzajac częściowo ich kompetencje. Przepisy o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskim z 18 lipca 1917 nadały sądom i urzędom wymiaru sprawiedliwości nazwę królewsko polskich. Do kompetencji sądów pokoju należało rozpatrywanie spraw wchodzących w zakres czynności byłych sądów gminnych z pewnymi zmianami i uzupełnieniami działały one do 1928 r czyli do chwili powołania sądów grodzkich. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

[1917] 1918-1928

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1917-1917, 1918-1928.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

448

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak