Sąd Pokoju w Proszowicach

Sygnatura
21/178/0
Daty skrajne
[1915] 1918-1928
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta spraw sygn 1-624, 662-673, 676, 679-682 rejestry 625, skorowidze 626-635, 650, 661, 678, repertoria 636-649, 651-660, 674-675, 677

Dzieje twórcy:

Wybuch I wojny światowej zahamował chwilowo działalność sądów gminnych jednak już pod koniec 1915 r. wojskowi komendanci obwodów na polecenie wojskowego generał gubernatora polecili wszystkim sądom podjąć czynnosci urzędowe zachowując dawne siedziby i zasięg terytorialny sądów gminnych. Rozporządzenie Naczelnego Wodza z 9 maja 1916 r. sądom gminnym nadało nazwę sądów pokoju rozszerzajac częściowo ich kompetencje. Przepisy o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskim z 18 lipca 1917 nadały sądom i urzędom wymiaru sprawiedliwości nazwę królewsko polskich. Do kompetencji sądów pokoju należało rozpatrywanie spraw wchodzących w zakres czynności byłych sądów gminnych z pewnymi zmianami i uzupełnieniami działały one do 1928 r czyli do chwili powołania sądów grodzkich. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

[1915] 1918-1928

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1915-1917, 1918-1928.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

682

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

679

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.82

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.81

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie