Kancelaria Kieleckiego Gubernialnego Więzienia

Sygnatura
21/184/0
Daty skrajne
1891-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta dozorców więziennych sygn 1-32, aresztowania związane z działanością PPS-u sygn 33-44, transport więzienia i wykazy więźniów sygn 45-59, akta aresztantów sygn 60-66.

Dzieje twórcy:

Więzienie w Kielcach istniało jeszcze przed 1867 rokiem. Swym zasięgiem obejmowało gubernię kielecką. Zgodnie z ustawą z 19/31 grudnia 1866 roku. Więzienie podlegało Wydziałowi Wojskowo Policyjnemu Rządu Gubernialnego. Na terenie guberni kieleckiej był to referat 7 Wydziału Wojskowo Policyjnego. Bezpośrednim kierownikiem więzienia był początkowo nadzorca, który miał do pomocy pisarza i felczera oraz strażników. W 1888 roku obok naczelnika zatrudnieni byli pomocnik, pisarz, lekarz więzienny oraz felczer. Więzienie w tym kształcie funkcjonowało do I wojny światowej. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1891-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1891-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kancelarija Kěleckoj Gubernskoj Tjurmy

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

66

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

66

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak