Wydział Śledczy Kielecki

Sygnatura
21/185/0
Daty skrajne
1908-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta osobowe, sygn 1-3, dochodzenia policyjne - protokóły i meldunki dotyczące kradzieży, napadów rabunkowych, prostytucji, stręczycieli, handel żywym towarem, poszukiwanie osób zaginionych, szpiegów i oszustów sygn 4-6 , rozkazy dotyczące straży ziemskiej i policji miejskiej sygn. 7-28

Dzieje twórcy:

Wydziały Śledcze powołane zostały do życia ustawą z 1908 r. i dzieliły się na cztery kategorie w zależności od wielkości miast. Wydział Śledczy Kielecki zaliczony został do kategorii czwartej. Na czele Wydziału stał naczelnik mianowany przez gubernatora w porozumieniu z prokuratorem Sądu Okręgowego. Zadaniem Wydziału Śledczego było prowadzenie dochodzeń wstępnych w sprawach kryminalnych na terenie guberni kieleckiej, pomaganie władzom administracyjnym, sądowym i prokuratorskim oraz pokrewnym wydziałom w innych guberniach w zakresie ścigania i dochodzenia przestępstw. Działalność swą Wydział Śledczy zakończył na początku 1915 r. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1908-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1908-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kěleckoě Sysknoe Otdělenie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

28

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

28

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak