Dozorstwo Hutnicze w Białogonie

Sygnatura
21/3/0
Daty skrajne
[1816] 1819-1832 [1833]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Korespondencja z władzami górniczymi z lat 1820-1832 sygn. 1-15, Przychód i rozchód, kontrola wydatków 1818-1832 sygn. 16-27, rachunki Ekonomii Białogon z lat 1817-1832 sygn. 24-28, rachunki kasy braterskiej z lat 1821-1827 sygn. 33-36, rachunki huty Aleksndra i Stanisława z lat 1820-1828, rachunki Cegielni i Wapienni z lat 1817-1832, rachunki walcowni, hamerni, warsztatów mechanicznych z lat 1825-1832, sygn. 37-54, stan majątkowy Dozorstwa z lat 1823-1833 sygn. 55-58

Dzieje twórcy:

Dozorstwo Hutnicze w Białogonie utworzone zostało w 1818 r. Pod jego nadzorem znajdowały się Zakłady Rządowo Górnicze tj. Huta Stanisława, huta Aleksandra, Wapiennia, Cegielnia oraz Dobra Górnicze Niewachlów, Dąbrowa, Białogon, Bilcza, Kowala i Dyminy. Dozorstwo podlegało początkowo Głównej Dyrekcji Górniczej w Kielcach, od 1826 r. Głównej Dyrekcji Górniczej w Warszawie, natomiast od 1832 r. Wydziałowi Górnictwa Krajowego. Z dniem 1 lipca 1832 r. Dozorstwo Białogońskie wcielono do Samsonowskiego W 1833 r. Dozorstwo Górnicze i Hutnicze przemianowano na Okręgi. Zarząd Dozorstwa składał się z zawiadowcy, szychtmistrza i urzędników. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

[1816] 1819-1832 [1833]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1816-1818, 1819-1832, 1833-1833.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

58

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

58

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak