Naczelnik Wojenny Oddziału Opatowskiego

Sygnatura
21/25/0
Daty skrajne
1863-1864
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zachowane 3 jednostki zawierają dane o powstańcach, zarządzenia władz zwierzchnich, wykazy kar nałożonych na mieszczan za udział w powstaniu oraz różne raporty i doniesienia o sytuacji społeczno politycznej powiatu sygn 1-3

Dzieje twórcy:

Od 15 maja 1863 oddział opatowski przydzielony został do okręgu kielecko opatowskiego podlegajacego naczelnikowi wojennemu kieleckiego od początku 1864 r. Zgodnie z nowym podziałem guberni radomskiej powiat opatowski podlegał naczelnikowi wojennemu powiatu opatowskiego. Powiat dzielił się na 6 rewirów: opatowski, iłżecki, słupianowski, ostrowiecki, wierzbnicki i lipski. Na czele których stali naczelnicy wojenni rewirowi. Zadaniem naczelnika wojennego oddziału opatowskiego było prowadzenie działań wojennych przeciwko powstańcom, ściganie przestępstw politycznych, nadzór policyjny nad podejrzanymi, pobór do wojska, prowadzenie ewidencji ludności, nadzór nad administracją powiatu. Działalność urzędu zakończyła się z końcem 1866 r. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1863-1864

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1863-1864.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Voennyj Načal'nik Opatovskago Otde'la

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak