Naczelnik Wojenny Powiatów Olkuskiego i Miechowskiego

Sygnatura
21/26/0
Daty skrajne
1863-1866
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta dotyczą spisów powstańców udających się do obozu w Ojcowie, ponadto wykazy odebranej broni i koni, akta z przesłuchań powstańców, a także zarządzenia generał policmajstra odnośnie raportów z wydarzeń w kraju sygn 1-3 dzienniki pism wychodzących sygn 4-5

Dzieje twórcy:

Rozkazem nr 34 z dn. 15 maja 1863 r Naczelnika Oddzialu Radomskiego powiaty olkuski i miechowski weszły w skład okręgu wojennego olkuskiego. Okręg ten podzielony został na 4 mniejsze oddziały proszowicki, miechowski i olkuski oraz dróg żelaznych. Dn. 4 kwietnia 1866 r. dokonano nowego podziału na oddziały wojenne pokrywające się z obszarem dotychczasowych powiatów. Ustanowiono odrębne oddziały wojenne: powiatu olkuskiego, któremu podporządkowano 15 rewirów i powiatu miechowskiego z 11- ma rewirami do obowiązków naczelników oddziałów należało prowadzenie działań wojennych przeciwko powstańcom, od 1864 r. podlegały im sprawy policyjno-administracyjne ściganie przestępców politycznych, nadzór policyjny nad podejrzanymi, zabezpieczenie kwater wojskowych, pobór do wojska, ściąganie opłat i kontrybucji, organizowanie urzędów gminnych i nadzór nad administracją cywilną powiatów Działalność zakończyła się 29 grudnia 1866 r. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1863-1866

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1863-1866.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Voennyj Načal'nik Olkušskago i Měchovskago Uězdov

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak