Komisarz do spraw włościańskich powiatu pińczowskiego

Sygnatura
21/47/0
Daty skrajne
1864-1914[1937]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta dot. działalności kancelarii komisarza sygn 1-7, zarządzenia władz zwierzchnich sygn 8-14, sprawozdawczośc sygn 15-30, korespondencja sygn 31-38, uposażenia pracowników kancelarii komisarza sygn 39-43, zakup ziemi przy pomocy Banku Włościańskiego sygn 44-50, zaświadczenia na zakup ziemi sygn 51-62, gospodarka leśna i serwituty sygn 63-68, uchwaly zgromadzeń gminnych sygn 69-73, zażalenia na sądy gminne sygn 74-78, pracownicy urzędów gminnych sygn 79-83, przesiedlenia na Syberię sygn 84-89, szkoły i bibloteki sygn 90-93, pomoc dla byłych wojskowych sygn 94-101, różne sygn 102-111; akta szczegółowe: akta dotyczące miejscowości, w których przebiegał proces uwłaszczeniowy sygn 112-186, skargi na wyroki sądów poszczególnych gmin sygn 187-206, wysiedlanie Żydów i osób niewłościańskiego pochodzenia sygn 207-226, kasy oszczędnościowo pożyczkowe sygn 227-245//oraz tabele następujących miejscowości: Begłów;Biedrzykowice;Boszczynek;Budzyń;Cieszków;Cudzynowice;Czarnocin;Dobiesławice;Dolany;Doły;Draczowice;Dziewieńczyce;Głuchów;GóraBudziszowicka;Graby;Gunów;Jagiełki;Jankowice;Kamieńczyce;Kobylniki;Kopanina;Koryto;Krępice;Krzyszkowice;Krzyż;Kuzki;Lenkawa;Mękoszowice;Michałoowice;Miławczyce;Nieprowice;Opatkowiczki;Pociecha;Podgaje;Probołowice;Sancygniów;Seselew;Sędziszowice;Sobaszów;Stępocice;Stradlice;Swaszowice;Szczękarzów;Tempoczów;Topola;Turnawiec;Wola Bolowiecka; Zagórze; Zakrzów; Zakrzówek; Zawada; Zysławice;

Dzieje twórcy:

Zgodnie z ukazem z 19 lutego/2 marca 1864 roku w powiatach ustanowiono urząd komisarza ds.. Włościańskich. Na terenie guberni kieleckiej działali oni w powiatach jędrzejowskim, kieleckim, miechowskim, olkuskim, pińczowskim, stopnickim i włoszczowskim. Do ich kompetencji należało przeprowadzanie uwłaszczeń, składanie sprawozdań Urzędowi Gubernialnemu Kieckiemu ds.. Włościańskich ogłaszanie i wprowadzanie w życie zarządzeń władz zwierzchnich, wydawanie zaświadczeń na prawo nabycia ziemi, kontrolowanie działalności zarządów gminnych, rozpatrywanie skarg i odwołań na postanowienia sądów gminnych. Działalność komisarzy skończyła się z chwilą wybuchu I wojny światowej w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1864-1914[1937]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1864-1914, 1937-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Komissar po Kres'tjanskim Dělam Pinčovskago Uězda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

328

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

316

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis roboczy Tak