Kielecki Urząd Powiatowy do spraw Powinności Wojskowej

Sygnatura
21/51/0
Daty skrajne
[1835] 1873-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akty normatywne, okólniki i zarządzenia, protokóły z posiedzeń urzędów, sprawozdawczość opisowa i statystyczna z zakresu akcji spisowych, skargi i odwołania, sprawy ulg i zwolnienia od służby wojskowej, materiały dotyczące ewakuacji, akta osobowe sygn. 1-751

Dzieje twórcy:

Dla dokonania poboru na mocy zarządzenia z 19 kwietnia /1 maja 1832 roku ustanowiono delegacje i komisje zaciągowe. Ustawa z 3/15 marca 1859 roku powoływała w powiatach na okres poboru komisje konskrypcyjne. Od 1/13 stycznia 1874 roku zgodnie z ustawą o obowiązku wojskowym na terenie guberni kieleckiej zostały powołane powiatowe urzędy do czynności zaciągu wojskowego, które podlegały Kieleckiemu Gubernialnemu Urzędowi ds.. Powinności wojskowej. Działalność urzędów ustała wraz z ewakuacją w roku 1915 wojsk w głąb Rosji. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998

Daty skrajne:

[1835] 1873-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1835-1872, 1873-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kěleckoě Uězdnoje po Voinskoj Povinnosti Prisutstvie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

754

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak