Olkuski Urząd Powiatowy do spraw Powinności Wojskowej

Sygnatura
21/53/0
Daty skrajne
1880-1909
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta dotyczące mobilizacji, stanu koni w powiecie, zarządzenia i okólniki sygn. 1-17

Dzieje twórcy:

Dla dokonania poboru na mocy zarządzenia z 19 kwietnia /1 maja 1832 roku ustanowiono delegacje i komisje zaciągowe. Ustawa z 3/15 marca 1859 roku powoływała w powiatach na okres poboru komisje konskrypcyjne. Od 1/13 stycznia 1874 roku zgodnie z ustawą o obowiązku wojskowym na terenie guberni kieleckiej zostały powołane powiatowe urzędy do czynności zaciągu wojskowego, które podlegały Kieleckiemu Gubernialnemu Urzędowi ds.. Powinności wojskowej. Działalność urzędów ustała wraz z ewakuacją w roku 1915 wojsk w głąb Rosji. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998

Daty skrajne:

1880-1909

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1880-1909.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Olkušskoe Uězdnoe po Voinskoj Povinnosti Prisutstvie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

22

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak