Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Kieleckiej

Sygnatura
21/56/0
Daty skrajne
1897-1916
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

okólniki i zarządzenia, akta dot zatrudnienia, spis właścicieli kotłów oraz akta dot. ustanowienia kotłów parowych i akta osobowe inspektora sygn 1-13

Dzieje twórcy:

W 1893 roku gubernia kielecka w zakresie nadzoru nad fabrykami została włączona do II Okręgu Piotrkowskiego Fabrycznego. W 1894 powstala Inspekcja Fabryczna w Kielcach. Inspektor podlegal okręgowi piotrkowskiemu. W 1897 roku powstała Komisja Gubernialna do spraw fabrycznych w kielcach, a inspektor został mianowany starszym inspektorem. Komisja gubernialna ds... Fabrycznych została przemianowana na komisję gubernialną ds... Fabrycznych i górniczych. W 1897 roku utworzono Komisję gubernialną ds... Fabrycznych w Radomiu. Od 1899 r obowiązki Inspektora Radomskiego sprawował inspektor kielecki. Do 1905 roku inspektor fabryczny podlegał Ministerstwu Finansów, a nastepnie handlu i przemysłu. Urząd działał do 1914 roku. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1897-1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1897-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Staršij Inspektor Fabryčnyj Kěleckoj Guberni

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

13

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

13

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak