Komisja Gubernialna do spraw Wyborów do Dumy Państwowej

Sygnatura
21/59/0
Daty skrajne
1906-1912
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

listy osób uprawnionych do głosowania sygn 1 akta dotyczące wyborów do Dumy sygn 2 okólniki sygn 3 skargi właścicieli ziemskich w sprawie nieumieszczenia ich w spisach wyborców sygn 4-7

Dzieje twórcy:

W wyniku ruchów rewolucyjnych manifestem z 6 sierpnia 1905 roku carat wyraził zgodę na zwołanie przedstawicielstwa narodu, jakim były Dumy Państwowe. Zadaniem Dumy było wstępne opracowanie i rozważanie projektów praw, które nabierały mocy prawnej po zatwierdzeniu przez Radę Państwa i podpisaniu przez cara. Na czele Komisji Gubernialnej Kieleckiej stał prezes Sądu Okręgowego, a jej członkami byli: dyrektor Izby Skarbowej Kieleckiej, Komisarz Urzedu Gubernialnego ds.. Włościańskich orzaz prezydent miasta. Komisja rozpatrywała skargi dotyczące nieumieszczenia niektórych właścicieli ziemskich na liście osób mających bierne prawo wyborcze do Rady Państwa oraz czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Pierwsza Duma zebrała się w maju 1906 roku, lecz po kilku miesiącach została rozwiązana, podobnie jak II. III Duma rozpoczęła pracę po zmianie ordynacji wyborczej. Wybory do Dumy przeprowadzane były czterokrotnie, obrady do IV Dumy przerwane były podczas I wojny światowej. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Daty skrajne:

1906-1912

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1906-1912.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kěleckaja Gubernskaja po Dělam o Vyborach v Gosudarstviennuju Dumu Komissija

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak