Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Kielcach

Sygnatura
21/88/0
Daty skrajne
1861-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty

Dzieje twórcy:

W okresie przedrozbiorowym Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej liczył kilkaset tysięcy wyznawców. W kraju istniała jedna diecezja prawosławna - białoruska, z siedzibą w Mohylowie. Po rozbiorach zdecydowana większość ludności prawosławnej, zamieszkałej na terytorium Polski, znalazła się w granicach cesarstwa rosyjskiego, a parafie podporządkowane zostały rosyjskiej hierarchii cerkiewnej. Po zakończeniu I wojny światowej i utworzeniu niepodległego państwa polskiego, Kościół prawosławny został odłączony od państwowej Cerkwi rosyjskiej. W 1922 r. sobór biskupów prawosławnych uchwalił autokefalię, czyli niezawisłość polskiej Cerkwi, którą ogłoszono oficjalnie 17 IX 1925 r. Taka organizacja utrzymała się aż do wybuchu II wojny światowej.

Daty skrajne:

1861-1915

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1861-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

97

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.22

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak