Wojewódzki Urząd Rozjemczy w Kielcach

Sygnatura
21/113/0
Daty skrajne
1933-1939 [1948]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

sprawozdania z działalaności i inspekcji Urzędu, okólniki Centralnego Biura ds. Finansowo Rolnych korespondencja z Wojewódzkim Biurem ds. Finansowo Rolnych sygn 1-12, akta spraw rozjemczych sygn 13-693

Dzieje twórcy:

Urzędy rozjemcze wojewódzkie i powiatowe utworzone zostały na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 23 sierpnia 1932 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dn 28 marca 1933 r. Zadaniem tych urzędów było regulowanie spraw wierzytelności tj rozkładanie zobowiązań na raty, obniżanie nadmiernych procentów oraz zmniejszanie czynszów dzieżawnych obciążających gospodarstwa wiejskie. Wojewódzkie urzędy rozjemcze zajmowały się oddłużaniem gospodarstw wiejskich o obszarze ponad 100 ha natomiast powiatowe działalnościa swą obejmowały wiejskie do 100 ha. Bezpośredni nadzór nad urzędami rozjemczymi sprawowały wojewódzkie biura ds.. Finansowo rolnych. Działalaność wojewódzkich i powiatowych urzędów rozjemczych została zakończona na podstawie rozporządenia z dn 17 lutego 1942 r o zniesieniu urzędów rozjemczych W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1933-1939 [1948]

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1933-1939, 1948-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

696

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

695

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.25

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.24

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie