Powiatowy Urząd Rozjemczy do spraw Majątków Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Kielcach

Sygnatura
21/114/0
Daty skrajne
1932-1939 [1943]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

dzienniki spraw sygn 1-4 preliminarze budżetowe, sprawozdania z działalności sygn 5-7, akta personalne sygn 8, akta spraw procesowych sygn 9-2177, sygn 509a, 632a, 1150a, 1593a brak nr 1,2,3, pominięto numery 435-443

Dzieje twórcy:

Na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn 23 sierpnia 1932 r. utworzone zostały powiatowe urzędy rozjemcze ds... Kredytowych drobnej własności rolnej. W 1933 r. dokonano zmiany nazwy instytucji na powiatowe urzędy rozjemcze ds... Majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich. Nadzór nad działalnością urzędów rozjemczych sprawowało Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych za pośrednictwem Centralnego Biura ds.. Finansowo Rolnych i Wojewódzkich Biur Finansowo Rolnych. Kompetencje merytoryczne tych urzędów sprowadzały się do regulowania spraw wierzytelności gospodarstw rolnych przez określanie terminów i warunków spłaty długów ustalania wysokości korzyści majątkowych pobieranych przez wierzycieli. Mogly także interweniować w przypadku licytacji majątków, sprzętu i inwentarzy. Urzędy rozjemcze zostały zlikwidowane w 1942 r. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1932-1939 [1943]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1932-1939, 1943-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2177

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2177

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

6 ja z lit a