Urząd Rozjemczy do spraw Najmu Lokali Miasta Kielc

Sygnatura
21/115/0
Daty skrajne
1921-1935
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta spraw sygn 1-1787, 1790-1792, sprawy załatwiane przez zespoły orzekajace sygn 1787-1788, podania i wnioski sygn 1789

Dzieje twórcy:

Urzędy Rozjemcze do spraw najmu lokali zostały powołane do życia ustawą sejmową z dn 18 grudnia 1920 r. o ochronie lokatorów. Wg tej ustawy urzędy rozjemcze tworzono w miastach powyżej 20000 mieszkańców Urząd Rozjemczy składał się z przewodniczącego, zastępcy i członków z których połowa miała być mianowana spośród właścicieli lokali, a połowa spośród lokatorów. Zadaniem Urzędu było wydanie orzeczenia na wniosek właściciela lub lokatora, czynsze i inne wynagrodzenia odpowiadały zasadom i granicom ustalonym przez ustawę Odwołanie od orzeczenia Urzędu można było kierować do właściwego sądu. Urząd Rozjemczy obejmował teren miasta Kielce W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1921-1935

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1921-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1792

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1792

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak