Urząd Szkolny Kielecki

Sygnatura
21/116/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

rozporządzenia i pisma Urzędu Wiedzy i Nauki Rządu GG sygn 1-4, pisma i rozporządzenia Urzędu Szkolnego sygn 5-10, 104-106, sprawozdanie ze stanu szkolnictwa sygn 11, projekt budżetu sygn 12-13, szkoły, organizacja i sieć szkolna sygn 14-17, organizacja przedszkoli sygn 18, dokształcanie sygn 19, nadzwyczajny egzamin w zakresie 7 klas szkoły powszechnej sygn 20 podania o zezwolenie na uczęszczanie do szkoły po ukończeniu wieku szkolnego sygn 21-26, 28, przyjęcia do szkoly sygn 27, niemieckie szkoly powszechne sygn 29, kary dla rodziców sygn 30, szkoly handlowe, techniczne, krawieckie, rolnicze, rzemieślnicze w pow kieleckim sygn 31-39, 101, 103, zamknięcie biblioteki publicznrj sygn 40, wykazy zebranych książek sygn 41, ankiety dot bibliotek sygn 42- 43, likwidacja książek i podreczników sygn 44-47, ankieta personalna radcy szkolnego Ottokara Strofa sygn 48, prenumerata Steru sygn 49-64, statystyka zestawieniasygn 65- 75, 98, szkolenie nauczycieli Niemców sygn 76, płace sygn 77, zezwolenia na prowadzenie prywatnych lekcji sygn 78, podania o pracę sygn 79-88, uposażenie zwolnionych nauczycieli sygn 89, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, płace sygn 90, 99, praca przymusowa nauczycieli, zaopatrzenie szkół, pomoce sygn 91-95, 100, zburzenie zamku chęcińskiego sygn 96, sprawy osobowe sygn 97-102

Dzieje twórcy:

We wrześniu 1939 roku na polecenie WRiOIP starano się otworzyć wszystkie szkoły w Kielcach. Urzędowanie w zastępstwie nieobecnego inspektora objął podisnspektor. Do marca 1940 r. obowiązywał jeszcze polski system i organizacja szkolnictwa, z tym że obwód szkolny kielecki podzielony został na 3 części, zgodnie z zasięgiem terytorialnym powiatów kieleckiego, jędrzejowskiego i włoszczowskiego. Od kwietnia 1940 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie z 31 X 1939 r. Które nadało nową strukturę szkolną. Najniższa instancja - radca szkolny mógł być wyłącznie Niemcem. Miał do pomocy kilku inspektorów. II instancja to urzędy ds.. Nauki i kultury przy gubernatorze szefa dystryktu. Władzą III instancji był analogiczny urząd przy Rządzie GG. Administracja stała się narzędziem nadzoru policyjnego nad szkołami. Pilnowano aby wyeliminowana była nauka języka polskiego, historii i geografii polskiej Urzędy miały za zadanie przestrzeganie lat obowiązku szkolnego tj. 7-24 lat. Urząd Szkolny był również wykonawcą rozporządzeń władz zwierzchnich majacych na celu wyeliminowanie z życia języka polskiego Rozporządzenie z 1939 roku oddawało również pod zwierzchność urzędów szkolnych wszystkie sprawy kulturalne na danym terenie. Pod koniec 1944 r. urząd ten pod wpływem wydarzeń na froncie wschodnim ewakuowł się do Częstochowy. W styczniu 1945 roku administrację przejęły władze polskie. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Schulamt in Kielce

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

106

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

106

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak