Biuro Techniczne w Kielcach

Sygnatura
21/119/0
Daty skrajne
1940-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Plan propozycji zagospodarowania terenu oraz obiektu używanego przez mleczarnie w Busku i Bodzentynie sygn. 1, plan części miasta Radomia sygn 2, akta osobowe sygn 3-49

Dzieje twórcy:

Na podstawie rozporządzenia z dn. 26 października 1939 roku utworzono Generalne Gubernatorstwo, które dzieliło się na dystrykty. Jednym z nich był dystrykt radomski, w którego skład weszły ziemie woj.. Kieleckiego, części powiatu pińczowskiego, olkuskiego i część ziem woj.. Łódzkiego. Dystrykt dzielił się na 10 powiatów oraz 3 miasta wydzielone- Radom, Częstochowa i Kielce. W latach wojny na obszarze dystryktu utworzono Główny Urząd Techniczny w Radomiu i Kielcach. Do kompetencji tego urzędu należało zagospodarowanie terenu. Zachowane W APK akta to akta osobowe, tylko dwie jednostki dotyczą zagospodarowania terenu. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1940-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1940-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Technisches Hauptamt in Kielce

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

49

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

49

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak