Akta miasta Chęcin

Sygnatura
21/121/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
2752

Zawartość:

Księga wójtowska z lat 1787-1791 zawierająca dane o życiu mieszczan (brak lat 1792-1811) akta urzędu municypalnego i magistratu z lat 1818- 1866 dotyczą urzędników ubezpieczeń, zabudowań, podatków, szpitala, opieki nad nieletnimi, spadków. Akta Magistratu z lat 1867-1915 zawierają księgi kontroli ruchu ludności, dotyczą straży ziemskiej i innych urzędników, akta z lat 1916-1935 zawierają protokoły Rady Miejskiej dotyczą kontroli władz miejskich, rozbudowy miasta, przemysłu, oświaty, handlu, zdrowia (brak lat 1936-1939), z okresu 1941-1943 zachowały się budżety, sprawozdania rachunkowe, akta z lat 1945-1950 dotyczą głównie kontroli ruchu ludności, strat wojennych, składek emerytalnych, szpitali, elektryfiakcji sygn 1-175

Dzieje twórcy:

W XIII wieku Chęciny były w posiadaniu kasztelanii małogoskiej, wchodzącej w skład Księstwa Sandomierskiego. Na przełomie XII/XIV w. zaczęli się osiedlać wokół wzniesionego zamku rzemieślnicy i kramarze. W tym też czasie Chęciny uzyskały prawa miejskie. W XIV wieku miasto przejęło funkcje dawnej kasztelanii małogoskiej i stało się siedzibą starostwa grodowego. W 1796 roku przeniesiono z Chęcin siedzibę powiatu do Kielc. Ukaz carski z 1869 roku utrzymał prawa miejskie Chęcin. W okresie międzywojennym miasto liczyło ponad 5000 mieszkańców. Po zakończeniu II wojny światowej - 21 lutego 1945 roku zorganizowanio w Chęcinach Miejską Radę Narodową i Zarząd Miejski. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1787-1950 [1951]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1787-1950, 1951-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

175

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

175

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.85

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.85

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

brak sygn 64 i 130