Prokurator Królewski przy Trybunale Cywilnym w Kielcach

Sygnatura
21/143/0
Daty skrajne
1810-1876
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta normatywne sygn 1-44 akta dekanatów sygn 45-70 komorników sygn 71-80 mas wakujących i bezdziedzicznych, akta dotyczące opieki sygn 81-95 akta personalne urzędników administracji sądowej sygn 96-320

Dzieje twórcy:

Urząd Prokuratora Królewskiego powołany został reskryptem z 13 maja 1808 roku. Prokurator Królewski przy Trybunale Cywilnym I Instancji Departamentu Krakowskiego uksztaltował się w Krakowie w lipcu 1810 r. W tym samym roku urząd ten przeniesiony do Kielc w latach 1837- 1844. Urząd prokuratorski obejmował swą działalnością gubernię krakowską przemianowaną w 1841 r. na kielecką. Po zlikwidowaniu w 1845 guberni kieleckiej urząd ten istniał nadal w latach 1845-1866 jako Prokurator Królewski przy Trybunale Cywilnym I Instancji Guberni Radomskiej w Kielcach obejmując powiaty kielecki, miechowski, olkuski i stopnicki. W latach 1867-1876 - tj do momentu zmiany organizacji sądownictwa urząd ten obejmował gubernią kielecką Do zadań prokuratora należało przede wszystkim czuwanie nad dopełnieniem wszelkich praw, ustaw i rozporządzeń oraz występowanie z wnioskami w sprawach, w których instytucje publiczne były bezpośrednio zainteresowane. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1810-1876

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1876.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

320

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

320

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak