Sąd Okręgowy w Kielcach

Sygnatura
21/145/0
Daty skrajne
[1875] 1876-1915 [1943]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

skorowidze sygn 1-4, 7356-7357, repertoria, protokóły i rezolucje, księga testamentów, akta notariuszy kieleckich, rejestry pism przychodzących i wychodzacych sygn. 48-276, 7329-2333, 7335-7359, akta spraw sygn. 268-7328, 7334, 7360-3771 , plany sygn. 8158-8314, akta osobowe sygn. 7272-8157

Dzieje twórcy:

Na podstawie Ukazu Rządzacego Senatu z 19 lutego 1867 r. od 1 lipca 1876 r. na terenie Królestwa Polskiego zaczęły obowiązywać przepisy rosyjskiego prawa sądowego. Dla guberni kieleckiej ustanowiono Sąd Okręgowy w Kielcach. Zakres władzy i porządek postępowania Sądu Okręgowego został określony w ustawach sądowych postępowania cywilnego i karnego oraz ustawę o zastosowaniu ustaw sądowych z 20 listopada 1864 roku. Sąd Okręgowy dzielił się na 3 wydziały - Cywilny, Karny i Hipoteczny. W jego skład wchodził prezes, wiceprezes, członkowie sądu, sekretarz i pomocnicy sekretarza. Prezes, wiceprezes, członkowie sądu byli mianowani na wniosek Ministra Sprawiedliwości, a reszta przez prezesa sądu. Wydziały dzieliły się na referaty. Przy sądzie istniała kasa i archiwum ogólne. Prezes sądu kierował sprawami ogólnymi, gospodarczymi, prowadził rewizje, przygotowywał sprawozdania. Do kompetencji sądu okręgowego należały wszystkie sprawy cywilne i karne nie będące w kompetencji sądów pokoju i gminnych, ponadto sprawował funkcje zwierzchności hipotecznej. Do zakresu działania wydziału cywilnego należały sprawy o własność, posiadanie i użytkowanie nieruchomości, odszkodowanie, sprawy o sprostowanie aktu stanu cywilnego zakłócenie posiadania, przywłaszczenie majątków, rozwiązanie małżeństw, prawo własności, adopocje itp.. Do kompetencji wydziału karnego należały sprawy karne, wyłączone spod jurysdykcji sądów gminnych, o naruszenie przepisów ustawy budowlanej, przepisów sądu skarbowego, naruszenie cudzej własności porządku publicznego, nielegalne posiadanie broni, obrazę honoru, rozboje, napady. W wydziale hipotecznym załatwiano sprawy hipoteczne i ubezpieczeniowe. Sąd Okręgowy działał do 1914 roku, a kompetencje jego przejął trybunał sądowy W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

[1875] 1876-1915 [1943]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1875-1875, 1876-1915, 1943-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kěleckij Okružnyj Sud

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8316

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8314

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

40.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

40.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie