Sędzia Śledczy do spraw szczególnej wagi 1-go Rewiru Kieleckiego Sądu Okręgowego

Sygnatura
21/147/0
Daty skrajne
1908-1916
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

skorowidz sygn 1, repertorium sygn 2, sprawozdania sędziego sygn 3, akta spraw karnych sygn 4-11, zwrot pieniędzy dla włościan sygn 12

Dzieje twórcy:

Na podstawie ukazu Rządzącego Senatu z 19 lutego 1875 r. od 1lipca 1876 r. na terenie Królestwa Polskiego przy każdym sądzie okręgowym działała określona etatem ilość sędziów śledczych. Powołani oni byli do prowadzenia śledztwa w sprawach przestępstw i wykroczeń podlegajacych władzy sądów okręgowych. Śledztwo prowadzone było przy współudziale policji i nadzorem prokuratora. Z liczby sędziów śledczych znajdujących się przy sądzie okręgowym Minister Sprawiedliwości mógł wyznaczyć do prowadzenia śledztw w sprawch szczególnej wagi. Sędziowie śledczy byli członkami Sądu Okregowego i działali w wyznaczonych dla siebie rewirach. Na terenie Kielc w 1907 roku działało 2 sędziów śledczych ds.. Szczególnej wagi I i II rewiru. Obowiązki i zakres władzy Sędziów Śledczych zostały określone w dz.II rozdz. I ustawy sądowej z 1876 r. W zakres ich obowiązków wchodziły przestępstwa o charakterze politycznym i gospodarczym. Urząd Sędziów Śledczych działał na terenie Kielc do wiosny 1915 r., w maju 1915 r. ewakuowany został do Rosji (Moskwa) i działał tam do 1916 r. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1908-1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1908-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Sudebnyj Slědovatel Kěleckago Okružnago Suda 1-go Učastka po Važneisim Dělam

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

12

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak