Zjazd Sędziów Pokoju 1-go Okręgu guberni kieleckiej

Sygnatura
21/150/0
Daty skrajne
1876-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta dotyczące sprzedaży majątków sygn 1, akta dotyczące epidemii cholery sygn 2 , narjad sygn 3, protokóły posiedzeń sygn 4-5, ksiega rachunkowa sygn 6, repertoria spraw cywilnych sygn 7-42, repertoria spraw karnych sygn 43-74, skorowidze spraw cywilnych sygn 75-112, skorowidze spraw karnych sygn 113-127, akta spraw majątkowych apelacyjne i kasacyjne sygn 128-3930, akta personalne sygn (60 teczek) sygn 3931-4001, o licytacjach nieruchomości

Dzieje twórcy:

Na podstawie Ukazu Rządzacego Senatu z 19 lutego 1875 roku, od lipca 1876 roku na terenie guberni kieleckiej funkcjonowały dwa Zjazdy Sędziów Pokoju - w Kielcach i w Miechowie. Były to oddzielne instytucje przeznaczone do sądzenia spraw kryminalnych i cywilnych. Każdy Zjazd składał się z Prezesa oraz Sędziów Pokoju i Sędziów Gminnych każdego okręgu Sądu Pokoju. Zjazd dzielił się na 2 wydziały: spraw cywilnych i karnych. Rozpatrywał skargi apelacyjne na wyroki sądów gminnych i pokoju oraz sprawy kasacyjne. Zasięg terytorialny Pierwszego Zjazdu to powiaty kielecki, stopnicki i włoszczowski. Zjazd ten miał siedzibę w Kielcach. Funkcjonowane Zjazdów Sędziów Pokoju zakończyła I wojna światowa. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1876-1915

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1876-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Sězd Mirovych Sudej 1-go Okruga Kěleckoj Gubernii

Języki:

rosyjski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

4022

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4001

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

25.75

Ogółem opracowanych metrów bieżących

25.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie