Zjazd Sędziów Pokoju 2-go Okręgu guberni kieleckiej

Sygnatura
21/152/0
Daty skrajne
1877-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Narjad sygn 1, podania wpływajace do ZSP sygn 2, repertoria spraw cywilnych sygn 3-33, skorowidze spraw cywilnych sygn 34-46 akta spraw majątkowych - apelacyjne i kasacyjne sygn 47-3222

Dzieje twórcy:

Na podstawie Ukazu Rządzacego Senatu z 19 lutego 1875 roku, od lipca 1876 roku na terenie guberni kieleckiej funkcjonowały dwa Zjazdy Sędziów Pokoju - w Kielcach i w Miechowie. Były to oddzielne instytucje przeznaczone do sądzenia spraw kryminalnych i cywilnych. Każdy Zjazd składał się z Prezesa oraz Sędziów Pokoju i Sędziów Gminnych każdego okręgu Sądu Pokoju. Zjazd dzielił się na 2 wydziały: spraw cywilnych i karnych. Rozpatrywał skargi apelacyjne na wyroki sądów gminnych i pokoju oraz sprawy kasacyjne. Zasięg terytorialny Pierwszego Zjazdu to powiaty kielecki, stopnicki i włoszczowski. Zjazd ten miał siedzibę w Kielcach. Funkcjonowane Zjazdów Sędziów Pokoju zakończyła I wojna światowa. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1877-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1877-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Sězd Mirovych Sudej 2-go Okruga Kěleckoj Gubernii

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3222

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3222

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

18.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

18.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie